Nieuwe thuisopdracht voor woningcorporaties

Vastgoed / 20 juni 2022
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Het nieuwe boek over systeemdenken en integrale woondoelen is verschenen. Als lid van CorporatieNL kun je het gratis downloaden.

Als integrale regisseur van de leefruimte zijn woningcorporaties bij uitstek de partijen die nieuwe kansen kunnen benutten als antwoord op de uitdagingen van de woningmarkt. En dat is hard nodig, want de uitdagingen zijn zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin enorm. Dat is de stelling van stadssocioloog Jaap van Velzen in zijn nieuwste boek Over systeemdenken en integrale woondoelen dat hij in opdracht van CorporatieNL schreef.

Waar het misging

In zijn boek analyseert Van Velzen eerst waar het misging. Want het ging behoorlijk mis door alle eisen die aan de corporatiesector werden gesteld en door de gelijktijdige grootschalige veranderingen in wooneisen van bewoners. Met als gevolg dat er niet alleen in kwantitatieve zin een groot tekort aan woningen is ontstaan, maar ook in kwalitatieve zin schieten woningen op veel plekken tekort. De schuldvraag is eigenlijk niet zo belangrijk, het is belangrijker te weten waar we vandaan komen en hoe we vooruit kunnen. Want dat we vanaf nu vooruit kunnen en moeten is zeker. Daarbij is de betekenis van woningcorporaties voor het wonen in Nederland aanzienlijk groter en complexer dan menigeen weet.

Bestuurders

Aan de totstandkoming van het boek werkten elf bestuurders en wetenschappers mee van onder meer Woonzorg Nederland, TU Delft, Rochdale, Woonbond en Havensteder. Samen schetsen zij een beeld van een woningmarkt die toe is aan verandering en waarbij de regels minder belangrijk zouden moeten zijn dan het recht op een goede woning.

Eerste exemplaar

Het eerste exemplaar van zijn nieuwe boek overhandigde Van Velzen aan topambtenaar Bernard ter Haar, voorzitter van de landelijke commissie Een thuis voor iedereen. Die commissie pleitte er in haar eindrapport al eerder voor dat nu de markt zelf aan zet is om te zorgen voor meer en betere huisvesting voor iedereen. Die aansporing is een van de redenen voor het verschijnen van dit boek.

Over de auteur

Jaap van Velzen (1948) studeerde af in de sociologie van bouwen en wonen en bestuurssociologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Van 1973- 1977 werkte hij bij het ministerie van CRM (nu VWS). Hij schreef onder andere mee aan de eerste Wet op de Stadsvernieuwing en ondersteunde vanuit het ministerie renovatieprojecten in oude stadswijken en welzijnsinstellingen door heel Nederland.

Boek in kennisbank

Het 98 pagina’s tellende e-book tref je in de nieuwe kennisbank. Je hoeft daarvoor alleen je zakelijke e-mailadres in te vullen om toegang te krijgen. En omdat je lid bent van CorporatieNL hoef je niets te betalen voor dit boek met een winkelwaarde van €50.