Vacature: Leden Adviesraad CorporatieNL

Corporatie / 22 april 2021
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

CorporatieNL wil uitgroeien tot het leidende professionele netwerk voor woningcorporaties. Inmiddels zijn de meest relevante corporaties lid en is CorporatieNL een begrip in de sector. Onafhankelijk, verfrissend en dichtbij de doelgroep. Met populaire bijeenkomsten in de vorm van events, trainingen en werkgroepen en de publicatie van digitale boeken, onderzoeken en artikelen.

Het is onze wens om meer tijd, aandacht en middelen te investeren in de inhoudelijke kwaliteit en daardoor verdere groei binnen en buiten de corporatiesector. Daarom is CorporatieNL op zoek naar leden voor haar nieuw te vormen Adviesraad.

Wat zij doet

De Adviesraad fungeert als klankbord en ambassadeur. Zij adviseert over de inhoudelijke ontwikkelingen in de corporatiesector en de vertaling daarvan naar de activiteiten van CorporatieNL. Zij biedt toegang tot nieuwe kennis en contacten. Tevens is zij klankbord voor nieuwe initiatieven en ideeën.

De leden van de Adviesraad dragen bij aan de autoriteit en uitstraling van CorporatieNL. Zij hebben zelf belang bij onze groei. De Adviesraad is nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor de resultaten of besluiten van CorporatieNL. Zij heeft een onafhankelijke positie.

Profiel

Een lid van de Adviesraad kenmerkt zich door:

 • kennis van de belangrijkste trends, ontwikkelingen, problematiek van de corporatiesector
 • specifieke kennis op het gebied van wonen, vastgoed, digitalisering of bewoners
 • werkzaam in of nauw betrokken bij de corporatiesector op verschillende niveaus
 • beschikken over een relevant netwerk
 • uitstekende reputatie en bekendheid
 • voorbij eigen kennis en belang kunnen kijken
 • strategisch en tactisch denkvermogen: weet visie te vertalen naar praktijk
 • bruggenbouwer, creatief, communicatief, samenwerker, kritisch denker

Samenstelling

De Adviesraad bestaat uit maximaal 6 leden. Zij spannen zich in om de corporatiesector verder te ontwikkelen en zullen dit onder meer via het kennisplatform van CorporatieNL uitdragen. De Adviesraad zal bestaan uit:

 • een voorzitter
 • vertegenwoordigers vanuit corporaties
 • vertegenwoordigers vanuit kennisorganisaties, marktpartijen en stakeholders
 • deskundigen op het gebied van (vernieuwende) werkvormen/formats

De benoemingstermijn van leden is 2 jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

Frequentie, locatie

De Adviesraad vergadert 2x per jaar. Daarnaast is zij uitgenodigd voor het jaarlijkse diner in een informele sfeer. De reguliere vergadering vindt online of offline plaats, afhankelijk van de voorkeur van de leden.

Vergoeding

Leden ontvangen een bescheiden vergoeding voor hun werkzaamheden. Daarnaast kunnen zij  desgewenst optreden als betaald spreker, trainer of auteur. Zij kunnen gebruik maken van faciliteiten, bekendheid en netwerk van CorporatieNL.

Een lid van de Adviesraad heeft als een van de eersten kennis van nieuwe ontwikkelingen en trends. Het levert daarnaast een interessante uitbreiding met nieuwe contacten op. Benoeming in de Adviesraad draagt bij aan een sterke reputatie en bekendheid.

Reageren

Reacties zien we graag per mail tegemoet via info@corporatienl.nl inclusief een motivatie en achtergrond.