Verslag Workshop Commissie Organisatie & Bedrijfsvoering

/ 28 augustus 2023
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

De Commissie Organisatie & Bedrijfsvoering buigt zich over de vraag welke organisatie in termen van mensen, middelen, systemen en samenwerkingen nodig is om ervoor te zorgen dat we een veilig en stabiel thuis voor iedereen in 2030 kunnen realiseren.

Probleemdefinitie

In de vorm van een workshop bespreken we wat nu precies het probleem is, waarom veel mensen geen thuis hebben en hoe erg het is als we daar niet voor zorgen. Oftewel: wat is het probleem en wat zijn de gevolgen? We bekijken dit vanuit de optiek en binnen de kaders van deze Commissie, dus vanuit het organiseren en bedrijfsvoeren.

Workshop

De leden van de commissie gaan uiteen in 3 groepen en bespreken per groep een van de volgende onderwerpen:

 • Maslow
 • Wet- en regelgeving
 • Wonen = een thuis

Conclusie: probleemstelling 

Wonen is een collectieve voorziening. Het is de basis voor een thuis. Er zijn te veel regels en er is te veel professionele bemoeienis die bewoners belemmert om voor hun eigen thuis te zorgen.

Als we hier niets aan doen dan zijn de gevolgen schaarste, ontwrichting, onveiligheid en polarisatie omdat wonen en een thuis financiële producten zijn en geen mensenrecht.

In de volgende vergadering bepalen we of dit onze definitieve probleemstelling is en of de lijst met gevolgen compleet is. Dan gaan we vervolgens in groepen aan de slag met het benoemen van verschillende oplossingsrichtingen.

Samenstelling commissie

De commissie is multidisciplinair samengesteld met CorporatieNL-leden die ervaring hebben binnen en buiten onze sector. De commissie bestaat uit:

 1. Astrid van Straten, manager bedrijfsvoering bij Gooi & Omstreken
 2. Roel Vuursteen, manager I&A Elkien
 3. Richard Roersma, general manager Avantage
 4. Eric Nagengast, directeur vastgoed Rochdale
 5. Peter Winterman, managing consultant BMC
 6. Marcel Noordhuis, partner Ketenmanagement.com
 7. Angela Sweres, senior adviseur corporate beleid Brabant Wonen
 8. Paul Uppelschoten, directeur Huybregts Relou
 9. Bas de Bruijn, manager financiën en ict Veluwonen
 10. Simone van de Kuit,  directeur-bestuurder OpMaat
 11. Luc Wolfs, managing partner Ponthus
 12. Tino Meijn, directeur CorporatieNL

Ledenplatform

Je leest het volledige verslag in het ledenplatform. Daar log je in met je zakelijke e-mailadres en klikt vervolgens door naar de kennisbank.