Is het tijd om afscheid te nemen van de woningmarktregio?

Corporatie / 11 maart 2019
Claudia Siewers
Claudia Siewers
Directeur-bestuurder, Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN)

Sinds een paar maanden zijn we een evaluatie van de Woningwet rijker. In de evaluatie wordt veel waarde gehecht aan lokaal maatwerk. Maar wat een gemiste kans om daar die gewraakte woningmarktregio niet in te benoemen.

De woningmarktregio is ontstaan in de Woningwet 2015. Het idee was om de grote corporaties te dwingen in een kerngebied werkzaam te zijn. Landelijk werkende corporaties (met uitzondering van de sectorale corporaties) zouden zo verleden tijd moeten zijn. Eigenlijk werden alle corporaties gestraft voor de ongebreidelde groei van twee of drie corporaties. Maar nu ga ik al te snel.

De keuze voor een woningmarktregio

Terug naar het begin. Iedere corporatie heeft een woningmarktregio mogen kiezen. De woningmarktregio’s zijn in 2015 gevormd. Bij mijn weten worden de woningmarktregio’s voor geen enkel ander doel gebruikt. Het gaat dus om een administratieve indeling van Nederland, speciaal voor woningcorporaties. Als een gemeente buiten de gekozen woningmarktregio ligt, mag de woningcorporatie haar bezit daar wel aanhouden, maar geen nieuwe uitbreidingsinvesteringen doen.

Niet zonder gevolgen

Deze keuze leidde er bijvoorbeeld toe dat Amersfoort geen enkele investerende woningcorporatie meer had. Het leidde er ook toe dat woningcorporaties, die sinds tientallen jaren actief waren in een gemeente, ineens moesten stoppen met broodnodige uitbreidingen in nieuwbouw. Wanneer een gemeente betrokken is in een gemeentelijke herindeling en daardoor ineens voor een andere woningmarktregio heeft moeten kiezen, is het gevolg gigantisch. Zo is de woningcorporatie in Vianen vanaf 1 januari 2019 niet langer meer werkzaam in de regio U16, maar in Woongaard. Van de overspannen Utrechtse regio naar de ontspannen regio Alblasserwaard. En dat zonder een verhuizing. Het zal je maar gebeuren.

Ontheffing is theoretisch mogelijk, maar mijn ervaring is dat de Aw de regels zeer stringent interpreteert (nog strenger dan in de wet zelf). Een ontheffing is daardoor illusoir.

Stille hoop

Terug naar de evaluatie van de Woningwet. Tot mijn spijt is deze administratieve indeling van Nederland niet genoemd. Ik denk dat het hoog tijd is dat we afstappen van deze extra regeldruk. Vestia heeft al afscheid genomen van duizenden woningen en een kerngebied benoemd. Het doel is bereikt, niemand wordt hier (meer) beter van. En ik? Ik blijf achter met de stille hoop dat iemand mijn blog leest en besluit dat Nederland voortaan beter af is zonder indeling in woningmarktregio’s.