Word lid van de Vastgoed Commissie

Vastgoed / 29 november 2021
Tino Meijn
Tino Meijn
Directeur, CorporatieNL

Heb je verstand van vastgoed en heb je een goed gevoel voor toekomstige ontwikkelingen? Word dan lid van de CorporatieNL Vastgoed Commissie. Denk mee over de toekomst en werk samen met collega's uit het hele land.

Waarom

De vastgoedwereld is volop in beweging en zal dat de komende jaren blijven. De opgaven op het gebied van bouwen, verduurzamen en onderhoud zijn groot. En de middelen zijn beperkt. Gekwalificeerd personeel is moeilijk te vinden en de beschikbare ruimte wordt steeds schaarser.

Tegelijk zijn er vanuit financieel perspectief veranderende randvoorwaarden en creëren de financiële instrumenten telkens weer interessante mogelijkheden voor vastgoedsturing. Daarnaast blijken innovatieve bouwmethoden plotseling kansrijker dan ooit gedacht.

Het vastgoed van corporaties speelt een essentiële rol in de inrichting van Nederland. Daarom zit onze politiek ondertussen niet stil. Waar corporaties eerder beperkt werden door belastingheffingen is de trend nu dat er minder belasting betaald hoeft te worden in ruil voor meer nieuwbouw en snellere verduurzaming.

Mede door deze ontwikkelingen verandert het speelveld continu. Het is steeds moeilijker om door de bomen het bos nog te kunnen zien. De nieuwe Vastgoed Commissie gaat daarbij helpen.

Opdracht Commissie

De commissie selecteert de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor corporaties en informeert de leden van CorporatieNL over de betekenis hiervan voor hun werk. Tevens initieert de commissie nieuwe, creatieve oplossingen voor de belangrijkste vastgoeduitdagingen die blijvend bijdragen aan het beter wonen in Nederland.

Verantwoordelijkheid en taken

  1. Oplossingsrichtingen voor de belangrijkste vastgoeduitdagingen bedenken, verzamelen of entameren
  2. Onderzoek doen naar de belangrijkste relevante trends en ontwikkelingen van nu en in de toekomst
  3. Het informeren van leden via onder meer bijeenkomsten, interviews en publicaties over actuele onderwerpen
  4. Het instellen van benodigde subcommissies op deelonderwerpen
  5. Zorgen dat adviezen van de commissie op bestuurlijk, politiek en wetenschappelijk niveau terechtkomen en bruikbaar zijn

Samenstelling

Om het brede veld van vastgoed te bestrijken is de commissie multidisciplinair samengesteld met CorporatieNL-leden die ervaring hebben binnen en buiten onze sector. De commissie bestaat uit:

  1. een voorzitter
  2. leden
  3. secretaris (vanuit CorporatieNL)

Werkwijze

De Vastgoed Commissie komt elk kwartaal bij elkaar en heeft tussentijds contact. De tijdsbesteding is maximaal 2 à 4 uur per maand. Daarnaast ben je als lid uitgenodigd voor het jaarlijkse diner in een informele sfeer. De reguliere vergadering vindt online of offline plaats, afhankelijk van de situatie en voorkeur van de leden.

Financieel en vergoeding

De Vastgoed Commissie heeft een eigen budget om zaken zelfstandig te realiseren. Als lid ontvang je een aanwezigheidsvergoeding voor je werkzaamheden. Daarnaast kun je gebruik maken van faciliteiten, bekendheid en netwerk van CorporatieNL. En je krijgt natuurlijk professionele ondersteuning vanuit ons kantoor. Je leert ervan, verbetert de sector en doet interessante contacten op.

Interesse? Reageer!

Heb je interesse om plaats te nemen in de Vastgoed Commissie? Reageer dan snel. Stuur een e-mail met je motivatie en je achtergrond. Je ontvangt binnen een week onze reactie.