Wouter Bloemberg (Domesta): ‘Kijk met mensen wat mensen nodig hebben’

Maatschappelijk / 02 december 2019
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Ook voor corporatie Domesta heeft de toename van het aantal kwetsbare bewoners gevolgen. We vroegen Wouter Bloemberg (Manager Strategie & Beleid en Ondersteuning) om een reactie op het onderzoek van CorporatieNL onder 400 collega's waaruit blijkt dat ons werk complexer wordt. Welke ontwikkelingen ziet hij en welke tips heeft Domesta voor ons?

Wat betekent de toename van het aantal kwetsbaren voor het werk bij Domesta?

‘We zien dat de leefbaarheid ook in ons werkgebied steeds meer onder druk komt te staan. Aan de voorkant, bij verhuur, vraagt het meer tijd. We doen meer intakes en zien we dat er meer betalingsregelingen worden afgesloten. Onze medewerkers komen steeds vaker in aanraking met huurders die het zelf niet meer redden en waar meer inzet van ons, van gemeenten en maatschappelijke partners noodzakelijk is. Maar ook een andere vorm van inzet is nodig, bijvoorbeeld wanneer bewoners vanuit een beschermd wonen situatie in een reguliere huurwoning gaan wonen. Je kunt er dan niet zomaar vanuit gaan dat het wel goed komt.’

Welke kans biedt dit?

‘Het concentreren van veel kwetsbare mensen bij elkaar vind ik geen goede ontwikkeling, maar het heeft als kans dat we gerichter met professionals aanwezig kunnen zijn in wijken en buurten, om zo problematiek snel te signaleren. Helaas zie je hierdoor wel de diversiteit van de wijken en buurten, en zeker ook de leefbaarheid, achteruit gaan.’

Kun je een voorbeeld noemen waarbij de kracht van kwetsbaarheid is benut?

‘Bij Domesta gaan wij er altijd van uit dat kwetsbare mensen iets kunnen en iets terug kunnen, en vaak ook willen, doen. Niets is voor niets, voor wat hoort wat. Een voorbeeld is het uitlenen van tuingereedschap dat wordt verzorgd door ‘kwetsbare’ mensen. Ook de illustraties bij een aantal van onze flyers zijn verzorgd door ‘kwetsbare’ mensen. Je ziet dat ook het gevoel van eigenwaarde hierdoor stijgt.’

Welke praktische tips zou je aan anderen mee willen geven?

‘Kijk altijd samen met mensen wat mensen nodig hebben. Houd het klein, kijk wat bij iemand past. Wij noemen dit ‘buurman-gedrag’. Dichtbij, aanspreekbaar en hulpvaardig. En zorg dat je de problematiek samen met andere organisaties oppakt. Prestatieafspraken met gemeenten zijn bijvoorbeeld mooie instrumenten om gezamenlijk beleid voor het sociaal domein in uit te werken, maar ook jaarlijks te monitoren.’