Zo werkt ook jouw organisatie voortaan datagedreven

Digitaal / 03 april 2023
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Voor elke corporatie neemt het belang toe om praktische gebruik te maken van data. Dat komt omdat data zeer geschikt is om besluiten met cijfers en argumenten te onderbouwen. Door gebruik te maken van aanwezige gegevens kun je als bestuurder of manager waardevolle inzichten krijgen in bewoners, activiteiten en prestaties van jouw corporatie. Dat helpt om beter gemotiveerde beslissingen te nemen. Hoe je datagedreven kunt werken leggen we uit nadat we eerst de belangrijkste voordelen voor je op een rijtje hebben gezet.

Voordelen

Een van die voordelen is dat je met data nieuwe groeimogelijkheden kunt signaleren. Door gegevens over bewonersgedrag en algemene trends te bundelen en te analyseren, kun je gebieden identificeren waarin je jouw aanbod kunt uitbreiden of je op nieuwe doelgroepen kunt richten. Daardoor vergroot je de kans dat je anderen voor weet te blijven en dat je belang en waarde als organisatie stijgen.

Efficiënter werken

Een ander voordeel van datagedreven werken is dat je handvatten krijgt aangereikt om efficiënter te werken. Door gegevens over jouw activiteiten onder de loep te nemen, kun je vaststellen welke bedrijfsprocessen je kunt stroomlijnen, of en waar je kosten kunt besparen en tegelijk het bedrijfsresultaat kunt verbeteren. Ook dat draagt bij aan het versterken van je positie.

Betere besluiten

We gaven al aan dat datagedreven werken ervoor zorgt dat je betere beslissingen neemt. Door gegevens over jouw bewoners, hun activiteiten én jouw activiteiten in samenhang te analyseren, krijg je een steeds nauwkeuriger idee van de richting die je moet kiezen om het potentieel van jouw corporatie in relatie tot jouw huurders en kopers optimaal te benutten. Je kunt beter bepalen welke strategie helpt om je doelstellingen te bereiken en het wordt ook nogeens eenvoudiger om de juiste middelen aan de juiste mensen toe te wijzen.

Koers en doelen bereiken

Bovendien is datagedreven werken de ideale basis voor het meten van het succes van jouw inspanningen. Door kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) bij te houden, kun je de resultaten en voortgang van jouw corporatie continu monitoren, waarbij je direct ziet waar je aandacht aan moet geven om prognoses te realiseren of bij te stellen. Op die manier maak je het jezelf een stuk makkelijker om de gekozen koers aan te houden en je doelen te bereiken.

Redenen om datagedreven te gaan werken

Heb je nog meer redenen nodig om datagedreven werken in jouw organisatie te introduceren? Dit zijn ze:

  1. wanneer je datagedreven werkt, voldoe je veel eenvoudiger aan kwaliteitstandaarden als ISO en de AVG.
  2. je kunt op je data bouwen en vertrouwen, zonder schaduw-IT.
  3. je kunt applicaties aan elkaar koppelen om automatisch totaaloverzichten te creëren.

Als je dat optelt bij alles wat we al genoemd hebben, kun je er eigenlijk niet meer omheen. Datagedreven werken is de toekomst. En als je met jouw corporatie niet meegaat met je tijd, loop je het risico dat je uit de boot valt.

Datagedreven werken implementeren

‘Allemaal leuk en aardig’, denk je misschien. ‘En ja, ik wil. Maar hoe?’ Dat je iets met je data moet doen, had je zelf natuurlijk ook al bedacht. Alleen; hoe ga je datagedreven werken nou implementeren in jouw corporatie? Want vergis je niet, daar komt echt nog wel iets bij kijken. Je hebt het namelijk over een andere manier van werken die organisatiebreed moet worden gedragen. Tegelijk wil je wel die kant op; al was het alleen maar omdat je goed gemotiveerde besluiten wilt kunnen nemen, efficiënter wilt werken en de inkomsten zekert wilt stellen. Drie uitstekende redenen om datagedreven werken te omarmen. Daarom leggen we hierna aan de hand van 7 stappen uit hoe je datagedreven werken in jouw organisatie kunt implementeren.

Stap 1: Stel de doelen vast

Doordachte besluiten neem je niet met je onderbuik. Van die plek kun je gerust signalen krijgen, maar voor beslissingen waarmee forse bedragen zijn gemoeid, heb je echt meer nodig dan ‘een goed gevoel’. Je hebt dus inzichten nodig, maar dan moet je wel in kaart brengen op welke cijfers je jouw corporatie stuurt of wilt kunnen sturen. Nu kunnen we elke BI-rapportage uit jouw cijfers genereren, maar de vraag is welke cijfers relevant zijn.

Stap 2: Betrek je medewerkers

Heb je jouw doelen vastgesteld en benoemd? Dan is het tijd om een intern divers samengestelde klankbordgroep te vormen die meedenkt over de beste manier om jouw corporatie voor te bereiden op datagedreven werken en tijdens het project adviseert over acties en maatregelen die de voortgang bevorderen.

Stap 3: Beoordeel de huidige status

Zodra het doel van het project is gedefinieerd, is de volgende stap het beoordelen van de huidige status van de gegevens van de corporatie. Dit omvat het identificeren van de databronnen, datakwaliteit, databeheerprocessen en de mogelijkheden om data te analyseren. Deze stap geeft een duidelijk inzicht in het huidige gegevenslandschap van je organisatie en helpt bij het identificeren van eventuele hiaten die moeten worden aangepakt.

Stap 4: Bepaal de data-architectuur

De volgende stap is het definiëren van de data-architectuur. Dit omvat het maken van een gegevensmodel, gegevenswoordenboeken en beleid voor gegevensbeheer. Denk hierbij ook aan een Single Point of Input. Welk systeem is leidend bij de invoer van gegevens? Welke systemen worden daaraan gekoppeld? Deze stap is cruciaal omdat die ervoor zorgt dat de data van jouw corporatie goed gestructureerd en gemakkelijk toegankelijk is, iets dat bij datagedreven werken simpelweg noodzakelijk is.

Stap 5: Implementeer data governance

Data governance is onmisbaar bij datagedreven werken. Het zorgt ervoor dat de gegevens van jouw corporatie juist, volledig en betrouwbaar zijn. Hierbij gaat het om het implementeren van datakwaliteitscontroles, databeheerprocessen en databeveiligingsbeleid.

Stap 6: Implementeer data-analyse

Data-analyse is het proces waarbij je inzichten uit data haalt. Tijdens deze stap implementeer je datavisualisatie (denk aan een Power BI-dashboard), rapportagetools en mogelijk ook algoritmen voor machine learning. Wanneer je dit deeltraject gedegen doorloopt, ben je in staat om datagestuurde beslissingen te nemen en de efficiëntie te verbeteren.

Stap 7: Monitor en evalueer

De laatste stap bij het implementeren van datagedreven werken is het monitoren en evalueren van het project. Daarbij gaat het met name om het volgen van de belangrijkste KPI’s, het identificeren van verbeterpunten en het wijzigen van parameters als dat nodig blijkt te zijn. Dan heb je een wendbare corporatie die zich continu kan aanpassen aan veranderende situaties zonder de zakelijke doelstellingen uit het oog te verliezen.

Vraag hulp

Het implementeren van datagedreven werken in een organisatie is een complex proces dat een duidelijk doel, inzicht in de huidige stand van zaken, een heldere data-architectuur en effectieve data governance vereist. Door de 7 stappen in de aangegeven volgorde te doorlopen, kun je datagedreven werken succesvol in jouw organisatie implementeren en jouw bedrijfsdoelstellingen realiseren.

Heb je daar hulp bij nodig? Bel of mail dan met de experts van Avantage om erover te spreken. Het levert je altijd wat op. Avantage is bereikbaar op het telefoonnummer 088 – 235 1 235, per mail info@avantage.nl of via de website op https://www.avantage.nl

 

Dit artikel is geschreven door Bo van der Linden, business consultant bij Avantage