Jouw corporatie functioneert in een omgeving waarin je met veel stakeholders moet samenwerken. Het ‘platform denken’ heeft daarbij zijn intrede gedaan. In de horizontale dialoog, van zeggenschap en medezeggenschap, komen vraag en aanbod bij elkaar. Om dit krachtig en efficiënt te organiseren en veranderingen soepel en snel te laten verlopen, zijn digitalisering en technologie belangrijke hulpmiddelen. Beter werken voor iedereen waarbij digitalisering en veilig gegevensbeheer gewoon zijn en kunstmatige intelligentie en sensortechnologie steeds meer hun werk doen.

Transformatie – innovatieve oplossingen met menselijke maat

De digitale transformatie zal ook niet aan de corporatiesector voorbijgaan. Hoe kunnen corporaties goed blijven inspelen op alle toekomstige vragen en het hart van de corporatie, goede huisvesting voor minder draagkrachtige bewoners, blijvend laten kloppen? Hoe kunnen we huurders en andere betrokkenen in en bij de corporatie uitnodigen hún hart te laat spreken in wat er voor hen toe doet? Een goede strategie én een goede vertaling en uitvoering daarvan zijn wezenlijk om dit te bereiken. Dit vraagt om andere manieren van organiseren, van de corporatie zelf en van haar omgeving. Die combinatie vraagt om innovatieve oplossingen met menselijke maat.

Oplossingen voor de sector – vraagt om anders samenwerken

Met elkaar waarde crëeren vraagt om een andere manier van samenwerken. Nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag zijn nodig, wil de corporatie op lange termijn goed blijven functioneren en de continuïteit van haar dienstverlening blijven garanderen. Daarom zullen we de denkkracht van de werkgroep gebruiken om slimme strategie-executie met maximale (mede)zeggenschap verdere uitwerking te geven.

Opdracht – toepassing voor de sector

Bedenk een nieuwe methode c.q. oplossing, die digitaal samen werken beter, leuker en efficiënter maakt. Maak gebruik, waar mogelijk, van bestaande ontwikkelingen en instrumenten en doe dit op een manier dat tegelijkertijd de corporaties en de huurders er profijt van hebben. Voorwaarde: de nieuwe methode(n) is/zijn compliant ten opzichte van de heersende wetgeving, is/zijn binnen 1 jaar beschikbaar en zijn passend binnen de financiële mogelijkheden van de corporaties.

Voorzitter werkgroep

De digitale werkgroep staat onder leiding van Anita van der Wal, oprichtster en managing partner van Quatrospect. De ervaring van Anita met verandering van organisaties heeft in de afgelopen jaren geleid tot de ontwikkeling van een unieke aanpak en een bijbehorend cloud platform dat organisaties in de publieke sector in staat stelt om te werken aan ge(s)laagde strategie executie met meer betrokkenheid en minder bureaucratie.

Anita: ‘Als we de bedoeling van organisaties in de publieke sector overeind willen houden, moeten we deze kern altijd vasthouden. Dat gaat niet vanzelf, gezien het hele krachtenveld en het spectrum aan kaders en verantwoording. Mijn overtuiging is dat organisaties dit gemakkelijker voor elkaar krijgen door anders te kijken, te denken en te doen. En tegelijkertijd echt nieuwe handvatten nodig hebben om hun strategie -samen met haar stakeholders- tot leven te brengen en sturing en verantwoording betekenisvol te maken. Daaraan wil ik bijdragen, dat is mijn missie’.


Tamara Stam
Tamara Stam
Manager Ontwikkeling & Innovatie, PublicNL

Deelnemen aan deze werkgroep?

Denk mee over oplossingen voor de belangrijkste problemen in onze sector. Maak deel uit van het multidisciplinaire team dat nieuwe methoden, technieken en aanpakken ontwikkelt. Stel jouw kennis beschikbaar en leer van anderen. Doe ook mee met deze werkgroep, neem hieronder contact op.

Stuur een e-mail