Alle belangrijke corporaties zijn lid van CorporatieNL en het kennisplatform is een begrip in de sector. Onafhankelijk, verfrissend en dichtbij de leden. Met populaire bijeenkomsten in de vorm van events, trainingen en werkgroepen en de publicatie van digitale boeken, onderzoeken en artikelen.

CorporatieNL investeert veel tijd, aandacht en middelen in de inhoudelijke kwaliteit en daardoor verdere groei binnen en buiten de corporatiesector. Want er zijn veel maatschappelijke opgaven die om een oplossing vragen. De Adviesraad helpt bij het maken van keuzes. Leden van die Adviesraad nemen op persoonlijke titel zitting en hebben geen zakelijk of ander belang bij of via CorporatieNL.

In het dagelijks leven zijn de leden van de Adviesraad werkzaam bij de volgende organisaties:

Voorzitter
Anita van der Wal – Founder en managing partner Quatrospect

Leden
Rob van den Broeke – Directeur-bestuurder Rijswijk Wonen
Suzan Knipp – Manager strategie, vastgoedsturing en communicatie Woonforte
Anne Wilbers – Bestuurder Stadgenoot
Peter van Os – Directeur RIGO
Carola Verschoor – Strategy & experience design officer Wunderman Thompson
Louwe Kater – Domeindirecteur Wonen en Woningcorporaties BMC

Onafhankelijk

De Adviesraad fungeert als klankbord en ambassadeur. Zij adviseert over de positionering van CorporatieNL,  inhoudelijke ontwikkelingen in de corporatiesector en de vertaling daarvan naar activiteiten voor alle leden. Zij biedt toegang tot nieuwe kennis en contacten. Tevens is zij klankbord voor nieuwe initiatieven en ideeën.

De leden van de Adviesraad dragen bij aan de autoriteit en uitstraling van CorporatieNL vanuit hun onafhankelijke positie. Zij zijn niet verantwoordelijk voor de keuzes, publicaties, resultaten of andere zaken van CorporatieNL.

Heb je vragen over of suggesties voor de Adviesraad? Neem dan gerust contact op via de contactpagina.