Alle belangrijke corporaties zijn lid van CorporatieNL en het kennisplatform is een begrip in de sector. Onafhankelijk, verfrissend en dichtbij de leden. Met populaire bijeenkomsten in de vorm van events, trainingen en werkgroepen en de publicatie van digitale boeken, onderzoeken en artikelen.

CorporatieNL investeert veel tijd, aandacht en middelen in de inhoudelijke kwaliteit en daardoor verdere groei binnen en buiten de corporatiesector. Want er zijn veel maatschappelijke opgaven die om een oplossing vragen. De Adviesraad helpt bij het maken van keuzes. Zij is als volgt samengesteld:

Voorzitter
Anita van der Wal – Founder en managing partner Quatrospect

Leden
Rob van den Broeke – Directeur-bestuurder Rijswijk Wonen
Suzan Knipp – Manager strategie, vastgoedsturing en communicatie Woonforte
Anne Wilbers – Bestuurder Stadgenoot
Peter van Os – Directeur RIGO
Carola Verschoor – Founder & Chief Creative Transformational Studio
Louwe Kater – Domeindirecteur Wonen en Woningcorporaties BMC

Onafhankelijk

De Adviesraad fungeert als klankbord en ambassadeur. Zij adviseert over de inhoudelijke ontwikkelingen in de corporatiesector en de vertaling daarvan naar activiteiten voor leden van CorporatieNL. Zij biedt toegang tot nieuwe kennis en contacten. Tevens is zij klankbord voor nieuwe initiatieven en ideeën.

De leden van de Adviesraad dragen bij aan de autoriteit en uitstraling van CorporatieNL vanuit een onafhankelijke positie. Zij spannen zich in om de corporatiesector verder te ontwikkelen en zullen dit onder meer via het kennisplatform van CorporatieNL uitdragen.

Heb je vragen over of suggesties voor de Adviesraad? Neem dan gerust contact op via de contactpagina.