Adviesraad van CorporatieNL benoemt nieuwe ontwikkelingen

Corporatie / 25 april 2022
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

De Adviesraad helpt CorporatieNL bij de ambitie om uit te groeien tot het leidende professionele netwerk voor woningcorporaties en zorgt in 2030 voor een thuis voor iedereen. Wat zijn de nieuwe trends.

Actuele onderwerpen

De leden van de adviesraad zijn voor de 2e keer bijeengekomen en hebben over de volgende actuele onderwerpen gesproken:

– polarisatie in de wijken en wantrouwen in instituten
– betaalbaar en zorgeloos wonen dat nu mede bepaald wordt door de            energiekosten
– rol van de corporatie. Deze wordt nu gezien als de sluitpost van het verhogen van huren.
– klimaat en verduurzaming in het wonen
– toenemende armoede
– infrastructurele veroudering waardoor aansluiting bij de rest van de maatschappij lastiger wordt
– zonnepanelen zijn vaak onmogelijk te plaatsen door verouderde infrastructuur of oude bekabeling in de buurten en wijken
– digitalisering/cyberaanvallen
– hergebruik van materialen
– er worden veel bedreigingen gevoeld zonder dat dit altijd objectief zo is als gevolg van pandemie, oorlog, klimaat, vluchtelingen, inflatie.

Deelnemers Adviesraad

De adviesraad bestaat uit de volgende deelnemers.

Voorzitter
Anita van der Wal – Founder en managing partner Quatrospect

Leden
Rob van den Broeke – Directeur-bestuurder Rijswijk Wonen
Suzan Knipp – Manager strategie, vastgoedsturing en communicatie Woonforte
Anne Wilbers – Bestuurder Stadgenoot
Peter van Os – Directeur RIGO
Carola Verschoor – Founder & Chief Creative Transformational Studio
Louwe Kater – Domeindirecteur Wonen en Woningcorporaties BMC

Onafhankelijk

De Adviesraad fungeert als klankbord en ambassadeur. Zij adviseert over de inhoudelijke ontwikkelingen in de corporatiesector en de vertaling daarvan naar de activiteiten van CorporatieNL. Zij biedt toegang tot nieuwe kennis en contacten. Tevens is zij klankbord voor nieuwe initiatieven en ideeën.

De leden van de Adviesraad dragen bij aan de autoriteit en uitstraling van CorporatieNL vanuit een onafhankelijke positie. Zij spannen zich in om de corporatiesector verder te ontwikkelen en zullen dit onder meer via het kennisplatform van CorporatieNL uitdragen.

Heb je vragen of suggesties over de Adviesraad? Neem dan gerust contact op via de contactpagina.