Ambitieuze doelstelling Commissie Wonen

Maatschappelijk / 23 oktober 2023
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

De Commissie Wonen wil samen met professionals alle bewoners meer beslissingsbevoegd maken zodat zij zeggenschap krijgen over hun eigen leven en leefomgeving, waarmee zij voor zichzelf een thuis creëren. Dat is de Ambitieuze doelstelling die de Commissie Wonen heeft vastgesteld. Hoe gaan we die realiseren?

Waarom

Een thuis is je basis. Het fundament voor een goed leven. Dat is je recht als mens, vinden we bij CorporatieNL. Een thuis wordt gevormd door de mensen met wie je in contact bent en door de plek waar je woont. Mensen maken een thuis. En dat gaat verder dan familie, vrienden en buren en zelfs verder dan een dak boven je hoofd. Juist professionals van corporaties, gemeenten, zorgorganisaties en marktpartijen kunnen hierin het verschil maken.

De Commissie Wonen wil samen met professionals alle bewoners meer beslissingsbevoegd maken zodat zij zeggenschap krijgen over hun eigen leven en leefomgeving, waarmee zij voor zichzelf een thuis creëren. Mensen in staat stellen om van hun huis een thuis te maken. Dit doe je door ze zeggenschap te geven over hun sociale leefomgeving en door het bevorderen van de sociale cohesie. Het volledige verslag van de laatste Commissievergadering tref je in de kennisbank voor leden.

Samenstelling commissie

De commissie is multidisciplinair samengesteld met CorporatieNL-leden die ervaring hebben binnen en buiten onze sector. De commissie bestaat uit:

  1. Fadime Örgu, vml Tweede Kamerlid, FO consultancy
  2. Henk Oostland, voorzitter huurdersplatform MEVM
  3. Madeleine Hamburg, manager wonen en verhuur Pré Wonen
  4. Jacques Steegemans, kwaliteitsmedewerker leefbaarheid Talis
  5. Bahreddine Belhaj, Eigenaar Solon training & adviesbureau, vml bestuursvoorzitter PvdA Flevoland
  6. Kim Roetert, manager communicatie en public affairs GGD GHOR Nederland (op persoonlijke titel)
  7. Christopher Baan, programmamanager co-creatie en sociale innovatie Woonin
  8. Simon Ruijs, operationeel directeur Hagemans
  9. Tino Meijn, CorporatieNL

Suggesties of meedoen

Heb je suggesties voor de Commissie, wil je belangrijke nieuwe trends of ontwikkelingen delen of heb je interesse om zelf ook zittin te nemen in de Commissie? Stuur ons dan graag een e-mail. Je ontvangt binnen een dag onze reactie.