Anthony van Kessel (BrabantWonen): “Digitale werkplekken anytime, anyplace, anywhere”

Digitaal / 24 juni 2021
Hellen Meijn
Hellen Meijn
Projectleider, CorporatieNL

Het werk bij de corporatie verandert de komende jaren. Want we zullen meer met robots, kunstmatige intelligentie, slimme data en cloud-diensten gaan werken. CorporatieNL onderzoekt de verschillende aspecten van de nieuwe ontwikkelingen en vraagt haar leden om een toelichting. Zo vragen we ook aan Anthony van Kessel naar zijn visie op de digitale veranderingen. Anthony is Senior Informatiebeheerder bij BrabantWonen.

Wat is jullie visie op digitale transformatie en wat wil je bereiken?

Anthony van Kessel: “BrabantWonen heeft in 2019 de overstap gemaakt van on-premise naar de cloud. Doelstelling is om in 2022 volledig over te zijn naar de cloud en dat 80% van de dienstverlening aan de klant digitaal afgehandeld kan worden.”

Hoe gaan jullie deze visie ontwikkelen?

Van Kessel: “Wij zijn al begonnen en hebben de technische stap nu gemaakt. Er wordt nu gewerkt aan de digitalisering bij onze medewerkers. Wij monitoren dit door thermometersessies te houden.”

Wat betekent dit voor de organisatie, mensen en middelen?

Van Kessel: “In 2019 is er een volledig digitaal werkplek concept geïntroduceerd volgens het principe Anytime, Anyplace en Anywhere. Alle kantoren zijn ingericht volgens een flexconcept. Alle medewerkers beschikken over een MS Surface device.”

Welke voor- en nadelen ondervinden jullie bij de uitwerking van de visie?

Van Kessel: “Niet alle medewerkers kunnen het tempo van de veranderingen volgen. Dat zorgt soms voor vertraging maar met extra inzet en aandacht worden de problemen aangepakt.”

Waar staan jullie op dit moment met de ontwikkeling van de visie, hoe ziet de toekomst eruit?

Van Kessel: “Wij lopen nog steeds op planning. De volgende grote verandering zal informatiemanagement en big data worden. Ook hier zal veel aandacht nodig zijn voor de veranderingen die dat gaat brengen voor onze medewerkers. Het is wel een weg die niet meer gekeerd kan worden.”

Dit interview verschijnt tevens in bewerkte vorm als artikel in het e-book Digitale Transformatie van Corporaties dat alle leden van CorporatieNL ontvangen.