Arthur Frieser (Andersom BV): “Een volledig digitale corporatie is mogelijk maar niet wenselijk”

Digitaal / 20 juni 2019
Katie Løndal
Katie Løndal
Redacteur, CorporatieNL

Digitalisering zorgt zowel voor kansen als struikelblokken voor corporaties. Welke kansen en struikelblokken zijn dit? Hoe zit het met de samenwerking van corporaties? Vandaag deelt Arthur Frieser (Andersom BV) zijn ervaringen en tips.

Digitalisering grijpt enorm in op onze bedrijfsvoering

We vroegen Arthur wat de toegenomen digitalisering betekent voor zijn organisatie. Arthur: “Wij zijn als organisatieadviesbureau steeds blijer met én afhankelijk van de digitalisering. De Andersom organisatieadviseurs zijn de gehele dag op pad en we gebruiken diverse systemen om met elkaar informatie te delen, met elkaar in verbinding te blijven en om kennis te delen en te borgen. We ontvangen nauwelijks nog fysieke post en als dat wel gebeurt – en het is relevant – digitaliseren en archiveren we het gelijk. We gebruiken diverse apps voor samenwerking, ontwikkeling, kennismanagement, administratie, etc. Ofwel: digitalisering grijpt enorm in op onze bedrijfsvoering en onze eigen manier van werken.”

Het wiel niet opnieuw uitvinden

Digitalisering brengt niet alleen voordelen met zich mee. We zijn benieuwd tegen welke struikelblokken Arthur aanloopt in zijn organisatie. Arthur: “Struikelblokken zou ik het niet willen noemen, aandachtspunten wel. Een belangrijk punt is kennis- en documentmanagement. Hoe zorg je ervoor dat je kennis en informatie goed (her-)gebruikt? Als je met een klus bezig bent en je denkt – hebben wij zo’n soort vraagstuk niet al eerder opgepakt? – hoe vind je dan snel de juiste informatie? Daar zijn we als organisatie wel mee bezig: niet opnieuw het wiel uitvinden, maar verder bouwen op dat wat er is en zorgen dat informatie en referentiemateriaal voorhanden is waar nodig.”

Loop door een nieuwe woning met een VR-bril

Naast de genoemde aandachtpunten, ziet Arthur veel kansen voor corporaties. Van welke digitale ontwikkelingen kunnen corporaties goed gebruikmaken? Arthur: “Die zijn er legio. Op alle fronten in de bedrijfsvoering en in de interactie met hun omgeving. Virtual Reality en Augmented Reality gaan snel om zich heen grijpen in de vastgoedontwikkeling, het onderhoud, in de woonruimteverdeling en in de commerciële verkoop. Handig toch, als je met een VR-bril op je hoofd, virtueel door een nieuwe woning kan lopen? Of dat een onderhoudsmedewerker met zijn telefoon of tablet met de camera ‘in’ de CV-ketel kan kijken en meteen informatie krijgt over het apparaat?”

Het overnemen van complexe administratieve verwerkingen

Een andere digitale ontwikkeling die volgens Arthur een steeds grotere rol zal krijgen is het gebruik van drones en robotisering. Arthur: “De sector experimenteert al volop met inspecties etc. Daarnaast doet ook robotisering en AI de intrede in de sector. Dat vinden we misschien nog eng op een aantal onderdelen, maar softwaretechnologie gaat gestandaardiseerde en deels ook complexe administratieve verwerkingen over (kunnen) nemen.

Data en datamanagement bieden de sector ook nog vele mogelijkheden. Met de inzichten uit data-analyse kunnen processen, besluitvorming, etc. ingrijpend veranderen. Maar daarvoor moet wel eerst de basisdata op orde zijn. En dat is hier en daar nog wel een uitdaging op zich.”

‘De vloeibare organisatie’

Arthur: “Wat meer op meta niveau: organisaties veranderen, ze worden opener en dynamischer. De term ‘vloeibare organisatie’ komt in beeld: samenwerkingsvormen die betrekking hebben op de context. De maatschappij verbindt zich op allerlei fronten door digitalisering. Woningcorporaties, die middenin de samenleving staan, moeten zich daar zeer van bewust zijn en hun plek innemen.”

Corporaties kunnen door samen te werken echt versnellen

Dat corporaties verschillende keuzes maken in digitalisering is wel duidelijk geworden in onze interviewreeks. Toch zijn veel organisaties het eens wat betreft het belang van samenwerken. We zijn benieuwd hoe Arthur hierover denkt. Hoe kunnen corporaties beter samenwerken om digitalisering beter, makkelijker en/of leuker te maken?

Arthur: “Door het vooral te gaan doen. Voor samenwerking zijn een gemeenschappelijk doel én een individuele prikkel nodig (naast natuurlijk goede communicatie, een heldere rolverdeling en vertrouwen). Het punt is dat je dus met elkaar niet zomaar gaat samenwerken om het samenwerken, maar vooral de meerwaarde ervan goed doorleeft. Simpelweg kunnen bedrijven, dus ook woningcorporaties, van elkaar leren. Je mag het vaak niet hardop zeggen, maar de processen en uitdagingen zijn vergelijkbaar. Ga dus vooral samen op zoek naar de oplossingen. Naast bedrijfsmatige synergie bereik je daar ook persoonlijke ontwikkeling als rendement door.”

Is een volledig digitale corporatie haalbaar? En is het wenselijk?

Arthur: “Haalbaar is het zeker. Er zijn zoveel bedrijven en organisaties die objecten digitaal verhuren en het gehele proces digitaal afhandelen. Dus voor bepaalde doelgroepen en processen is 100% digitaal zeker haalbaar. En is het wenselijk? Daar raak je de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid van een woningcorporatie. Zij zijn er vooral voor mensen die zelf niet in hun woonruimte kunnen voorzien en dus afhankelijk zijn. Veel senioren, mensen met een achterstand, mensen met een beperking en mensen met een zorgvraag kunnen niet 100% uit de voeten met digitalisering. Persoonlijk contact en persoonlijke aandacht is dan cruciaal. Dus op de vraag of het kan en wenselijk is, is het antwoord nee. Digitalisering gaat hier helpen maar vervangt het persoonlijk contact tussen mensen niet. Gelukkig maar, zou ik zeggen. Het blijft mensenwerk en dat is juist waar wij als Andersom ook voor staan.”

Maak gebruik van de beschikbare kennis, ervaring en visie

Tot slot vroegen wij Arthur om een praktische tip waar corporaties van kunnen profiteren. Arthur: “Mijn praktische tip: wees nieuwsgierig! De praktische tip voor kleinere corporaties is dan om zich te verdiepen in ervaringen die bij andere corporaties al opgedaan zijn/worden rondom verschillende vormen van digitalisering. Woningcorporaties kunnen veel van elkaar leren en bij elkaar halen, ze zijn immers geen onderlinge concurrenten. Voor de grotere corporaties zou de tip zijn: wees nieuwsgierig naar wat er op grotere schaal gebeurt, niet alleen bij aanverwante sectoren maar juist ook daarbuiten. Wat kunnen we leren van AirBnb, Uber, BOL.com en Coolblue? Er is veel kennis, ervaring en visie beschikbaar, maak daar gebruik van!”