Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) wint Gouden API!

Digitaal / 29 april 2019
Erwin Folmer
Erwin Folmer
Innovatie, Kadaster & Universiteit Twente

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) heeft een Gouden API gewonnen. Leuk, maar wat is de BAG precies hoor ik je denken. In de BAG worden naast alle adressen van Nederland ook andere interessante gegevens registreert, zoals het vergunde gebruiksdoel, het bouwjaar van een pand en de oppervlakte. De data van de BAG wordt voor veel verschillende doeleinden gebruikt. Je kan hierbij denken aan het koppelen van energielabels, het navigeren naar een adres (TomTom, hulpdiensten) en het bijhouden van een woningenbestand. Zeker een dataverrijking voor menig woningcorporatie.

Maar die pracht aan data is nu sinds een jaar ook toegankelijk via een API. En nee het is geen aapje :).  Een API (application programming interface) is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdelen. Het is te vergelijken met een digitale stekkerdoos die externe partijen toegang verschaft tot interne gegevens. Het ontsluiten van data door middel van API’s speelt bij steeds meer organisaties een belangrijke rol. Vanwege de behoefte aan uniforme standaarden van de API’s, is binnen de overheid ‘het Kennisplatform API’s’ opgericht. ‘Het Kennisplatform API’s’ wil naar eigen zeggen API’s beter bij de vraag aan laten sluiten, kennis over het toepassen van API’s uitwisselen en de aanpak van verschillende organisaties op elkaar afstemmen en waar nodig standaardiseren. (https://www.geonovum.nl/themas/kennisplatform-apis)

Het belang van API’s

Het belang van API’s valt niet te onderschatten, ze zijn een belangrijk onderdeel van de digitale transformatie die we op dit moment meemaken, zowel in het bedrijfsleven als de overheid. Met API’s zijn we op een gebruiksvriendelijke manier in staat om data en functies te ontsluiten, waardoor het maken van toepassingen (zoals apps) een stuk eenvoudiger wordt. Met API’s kan de overheid betere dienstverlening leveren wat resulteert in blije burgers. Echter ook API’s zijn er in varianten, hebben standaarden en ‘best practices’, vandaar ook het belang van een kennisplatform en de Gouden API.

De beste API van de overheid!

Op 13 februari heeft het Kennisplatform de gouden API uitgereikt aan de overheidsorganisatie voor de beste API van de overheid. Het Kadaster heeft met de BAG API deze mooie prijs in de wacht gesleept. Een van de redenen dat de BAG de gouden API heeft gewonnen is vanwege de goede en gebruiksvriendelijke manier waarop het Kadaster de ontsluiten van de data verzorgd via https://bag.basisregistraties.overheid.nl/. Op dit moment is dit de enige API van de BAG, maar daar gaat verandering in komen.

De BAG API wordt goed gebruikt. In 2018 zijn er in totaal ruim 286 miljoen bevragingen gedaan. Nieuwsgierig geworden naar de gegevens die in de BAG worden geregistreerd? De BAGviewer is een handige site waar je gemakkelijk en snel kunt controleren of een adres bekend is, wat het bouwjaar of de oppervlakte is.

Leer meer over Linked Data

De BAG heeft meer producten waarbij BAG data op te vragen is. Een ander mooi voorbeeld is Linked Data. Wil je hier meer over te weten komen? Hier vind je meer informatie over Linked Data, de column “Gemeenten profiteren van BAG als Linked Data”, een artikel over Data Science en meer informatie over de BAG.

Dit artikel is geschreven door Nathalie Vos en Erwin Folmer