Betaalbare, veilige en sociale woningbouw in een natuurinclusieve wijk

Vastgoed / 12 februari 2024
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Corporaties hebben de opdracht om volgens de nationale prestatieafspraken onder andere te zorgen voor leefbare, veilige en sociale wijken. Maar ook voor een verdubbeling van de bouwproductie van sociale huurwoningen én vergaande verduurzaming van meer dan 675.000 woningen. Een ambitieuze en uitdagende combinatie, waar Sité Woondiensten mee aan de slag is en in pioniert. Sterker nog, samen met hun partners gaan zij sociale woningen realiseren in gemeente Doetinchem die duurzaam, circulair en natuurinclusief zijn.

De Kwekerij

Enkele jaren geleden zette Sité een programmaplan voor duurzaamheid in gang, met drie pijlers: CO2-neutraliteit, circulariteit en klimaatadaptatie. Een complexe evenwichtsoefening, moet ik erkennen. De uitdagingen van onderhoud, kwaliteitsverbetering en het betaalbaar houden van de bestaande vastgoedportefeuille zijn immers omvangrijk. Toen diende zich het project ‘De Kwekerij’ aan, een initiatief vanuit de gemeente Doetinchem. Deze kans grepen we met beide handen aan. Een beslissing die ik niet alleen toejuich, maar ook zie als een veelbelovende stap in de juiste richting.

Wat dit project zo speciaal maakt, is het sterk natuurinclusieve karakter en de inbedding van de woningen in het groen. En dan niet alleen van koopwoningen, maar ook van sociale huurwoningen. Om dit te realiseren, zijn we uitgekomen bij het bouwconcept Flow van BAM Wonen. Flow gaat uit van duurzame grondstoffen, waarbij de keuze valt op biobased en lichte materialen, voornamelijk hout. Hiermee laten we zien dat duurzaamheid niet alleen een ideaal is, maar iets wat we actief kunnen realiseren.

Met dit project leggen we de lat hoog, durf ik te zeggen. Op het gebied van circulair bouwen doen we meer dan gesteld in Het Nieuwe Normaal. De hoge duurzaamheidsambities, gecombineerd met de keuze voor houtbouw, zorgen dan ook voor nieuwe uitdagingen, onder andere met betrekking tot onderhoud. Dat maakt het van cruciaal belang dat toekomstige bewoners zich aan dit woonconcept committeren. Zie het als het bespreekbaar maken van omgangsvormen over de woning en de woonomgeving. Laat de bewoners meedenken en stimuleer ze om actief bij te dragen aan een gemeenschap waar duurzaamheid en betrokkenheid voorop staan.

Betaalbaarheid

Het klinkt natuurlijk mooi om naast CO2-reductie ook circulair en klimaatadaptief te bouwen, maar is dat voor corporaties wel haalbaar en betaalbaar? Voor het nieuwbouwproject in Doetinchem is de gemeente de aanbestedende dienst. Zij hebben de eis dat circa 30% van de nieuwbouw bestemd moet zijn voor sociale woningbouw. Daartoe hebben zij de eisen van Sité -zoals een prijsplafond- meegenomen in de aanbesteding.

Deze aanpak lijkt misschien beperkend, maar het biedt wel duidelijkheid aan marktpartijen nog voordat ze aan het project beginnen. Als corporatie waren we vanaf het begin betrokken en hebben we samen met de gemeente de selectie gedaan. Door zowel koop- als huurwoningen integraal in het project op te nemen, konden we binnen het gestelde prijsplafond blijven. Het resultaat mag er zijn: een plan van aanpak voor betaalbare, toekomstgerichte woningen in een natuurinclusieve wijk.

Winst voor toekomstige bewoners

Natuurlijk, de energiezuinigheid van deze huizen belooft lagere energielasten, wat op zichzelf al een aantrekkelijk vooruitzicht is. Maar laten we verder kijken dan de cijfers op de bankrekening. Met dit project verhoogt ook het welzijn van bewoners en verrijkt hun sociale leven. De natuurlijke bouwmaterialen en de groene omgeving waarin de woningen komen te staan, dragen in hoge mate bij aan het welzijn van de bewoners. In de zomer is de woning koeler en in de winter juist warmer. Daarnaast wordt het groen in de wijk zo ingericht, dat dit ontmoeten en samen leven stimuleert. Het is niet slechts een kwestie van esthetiek; het is een doordachte aanpak om ontmoeten en samen leven aan te moedigen.

Samen blijven innoveren

Als we als corporatie meer van dit soort ambitieuze projecten willen realiseren, is het belangrijk om van de gebaande paden af te stappen. Maak hiervoor gebruik van de kennis in de markt, vertrouw elkaar en werk samen. Dat geldt zowel voor de keten (verticaal) als onderling (horizontaal). Gaat alles in één keer goed? Nee, natuurlijk niet. Het is en blijft pionieren, maar wel met een gedeeld risico. Deze noodzaak tot samenwerking geldt overigens niet alleen in de nieuwbouw. Ook in de bestaande bouw moeten we kijken hoe we duurzaam en natuurinclusief kunnen inbreiden. Wanneer we kennis delen en samenwerken, kunnen we innoveren en de opdracht die voor ons ligt tot een goed einde brengen: ‘Een thuis voor iedereen’.

Dit artikel is geschreven door: Michèle de Ruiter – Strategisch manager Wonen & Vastgoed bij Sité Woondiensten