Bijeenkomst over huursombenadering en huurverhoging 2020

Corporatie / 13 december 2019
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Huurprijzen van dezelfde huurwoningen zijn vaak erg verschillend en niet gebaseerd op de kwaliteit en waarde van de huurwoning. Door invoering van de huursombenadering wil de overheid het verschil in huurprijs tussen zittende huurders en nieuwe huurders kleiner maken. Dit heeft gevolgen voor de huurverhoging die je in 2020 mag doorvoeren. Op initiatief van ons lid ZVH zal CorporatieNL een ledenbijeenkomst met collega-corporaties en juristen organiseren om je bij te praten. Wil je daarbij zijn?

Deze extra bijeenkomst zal bij voldoende belangstelling eind februari plaatsvinden in het midden van het land. Het duurt een halve dag. Heb je interesse? Stuur dan nu een e-mail en je ontvangt tijdig een persoonlijke uitnodiging.

Wat behandelen we?

De belangrijkste onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • achtergronden en begrippen huursombenadering
  • relatie met lokale prestatieafspraken
  • actuele status en inhoud van het wetsvoorstel Huur- en inkomensgrenzen
  • huurverhogingen in 2020: wat mag en wat kan
  • opstellen en omgaan met bezwaarprocedures
  • nieuw: recht op huurverlaging
  • vertaling in beleid
  • hoe bepaal je de huurverhoging
  • hoe gaan collega-corporaties om met de nieuwe regels
  • ruimte voor vragen en eigen cases

Interesse melden

Wil je deze ledenbijeenkomst in februari bijwonen? Stuur dan nu een e-mail met je interesse en je ontvangt tijdig een persoonlijke uitnodiging.