Bothilde Buma (Woonservice) over belang van data om juiste dingen voor huurders te doen

Digitaal / 12 maart 2020
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

De hoeveelheid data waarmee we in onze sector te maken hebben neemt steeds meer toe. Dit heeft gevolgen voor ons en voor ons werk. Maar wat zijn die gevolgen precies? In een serie interviews en artikelen gaat CorporatieNL op zoek naar antwoorden. Dit keer leggen we 6 vragen voor aan Bothilde Buma, directeur-bestuurder bij corporatie Woonservice uit Westerbork. Hoe kijkt zij naar de data-ontwikkelingen?

Schieten we door in het verzamelen van data of doen we dat nog te weinig?

Bothilde Buma: “De vraag die hier nog voor ligt is: maak je gebruik van data die je nu al tot je beschikking hebt? Antwoord: nee, nog onvoldoende. Momenteel zijn we dat in kaart aan het brengen: wat hebben we in huis en wat willen we weten?”

Wat zijn de gevolgen voor je eigen organisatie?

“Voor ons zijn data van belang om de juiste dingen voor onze huurders te doen. Wonen gaat over meer dan 4 muren en een dak erop. Het gaat meer en meer over mensen. Mensen die in toenemende mate kwetsbaar zijn. En mensen die van ons vragen dat we samenwerken met onze ketenpartners, zoals zorg- en welzijnspartijen en gemeenten. Daarnaast brengen we onze huurders “aan de bal”: wij betrekken hen bij onze verduurzamingsopgave en faciliteren ontmoeting. Wanneer zij “in the lead” zijn van wijkvernieuwing, herstructurering of iets dergelijks geeft hen dat regie op hun eigen leven. Dat heeft effect op hun eigenaarschap en betrokkenheid bij hun buurt. Data kunnen ondersteunen bij het in kaart brengen van de samenstelling en mogelijkheden van een buurt of wijk. Dat ondersteunt signalering en samenwerking.”

“Daarnaast kunnen data ook worden gebruikt ten behoeve van bijvoorbeeld het onderhoud van onze woningen. Maar ook de onbekendheid met de materie speelt een rol. Je weet niet wat je niet weet, dus we zijn aan het zoeken naar meer context. Iedereen heeft of krijgt daarmee te maken.”

Wordt de maatschappelijke opgave juist makkelijker of moeilijker door het beschikken over meer data, systemen en digitale mogelijkheden?

“Dit kan ik nog niet beoordelen. Want we staan aan de vooravond van het ontdekken van alle mogelijkheden.”

Voor welk belangrijk vraagstuk zou het gebruik van data een grotere of betere rol kunnen spelen?

“Het combineren van gegevens van bijvoorbeeld gemeenten en corporaties kan behulpzaam zijn in het beoordelen van de juiste aanpak in wijken, bijvoorbeeld met betrekking tot leefbaarheid. Daarnaast zijn voorspellende gegevens wenselijk zodat we bijvoorbeeld verhuisbewegingen in kaart kunnen brengen.”

Wat is er nodig als we meer gegevens willen uitwisselen met maatschappelijke partners?

“Om meer gegevens uit te wisselen is commitment nodig en mogelijk ook ruimte binnen de Algemene verordening gegevensbescherming.”

In hoeverre is Woonservice al vaardig in het omgaan met de toenemende hoeveelheid data?

“Het werken met data heeft onze aandacht. We hebben scenario’s gemaakt voor de toekomst van onze corporatie, waarvan data een belangrijk onderdeel uitmaken. Met deze scenario’s kunnen we sturen en zijn we voorbereid op wat er gaat komen. Ondertussen brengen we in kaart wat we nu al aan data in huis hebben, wat we daarmee willen wat we dan nog nodig hebben. We zetten jong talent, een speciaal daartoe geworven trainee, in om ons daarmee een stap verder te helpen.”

Meer visies

In de komende weken verschijnen meer artikelen bij CorporatieNL met de visies van bestuurders en directieleden van onder meer deltaWonen, Mitros, Staedion, Zaam Wonen, Rentree, Autoriteit woningcorporaties, Thuisvester, KleurrijkWonen, Vidomes, Lefier, Mercatus, Groninger Huis, GroenWest, Rabobank, cegeka-dsa, SmartR, Woonstede.

website Woonservice