Circulair renoveren heeft de toekomst

Vastgoed / 20 december 2021
Dinant te Brinke
Dinant te Brinke
Directievoorzitter, BAM Wonen

De planeet is niet onuitputtelijk en materialen zijn eindig. Op een gegeven moment zijn de materialen simpelweg op en krijgen we een materialencrisis. Om uitputting van de planeet te voorkomen, moet klimaatbetrokkenheid al in de beginfase van een bouwproject aanwezig zijn.

De milieudoelen moeten gedurende het hele proces als leidraad dienen en zelfs de planning moet rekening houden het milieu. Door bewust te kiezen voor een lage CO2-voetafdruk, kan de bouwsector een circulaire toekomst creëren met minder afval en meer hergebruik. In deze tweedelige column nemen we u mee in de wereld van circulair bouwen. Het eerste deel gaat over circulariteit binnen renovatie. Het tweede deel zal gaan over circulariteit binnen nieuwbouw.

Milieu-impact

De Europese Unie en haar lidstaten hebben ambitieuze doelen gesteld om de totale milieu-impact en het totale energieverbruik van de bouwsector te verminderen. Doelen die ik toejuich. Daardoor is het nu nog belangrijker geworden om naar de milieu-impact en circulariteit te kijken bij projecten. De milieu-impact houdt rekening met allerlei facetten: waar is de grondstofwinning, hoe wordt dat gedaan, wat is de uitstoot bij het productieproces, etc. Ook de onderhoudscyclus is een belangrijk onderdeel, waarbij rekening wordt gehouden met de levensduur van een object. Wij sturen actief op het verlagen van de milieu-impact van de producten die we gebruiken. Zo zorgen we dat die impact steeds lager wordt in de categorie materialen.

Volledig circulair renoveren is vandaag de dag (nog) een uitdaging, maar elk circulair onderdeel is er één. Doordat de MPG steeds strenger wordt, stijgt de vraag naar producten met een lage milieu-impact. Echter, de grootste obstakels zijn nog het opschalen, de prijs, klant- en consumentenvraag en bij renovatie ook manieren van bevestigen. Ook al registreert de Nationale Milieudatabase steeds meer circulaire materialen,  het aanbod is nog niet ambitieus genoeg om volledig circulair te verduurzamen. Het aanbod aan producten met een lage milieu-impact groeit hard, al willen we nog sneller. Dat heeft weer een positieve invloed op de versnelling van circulariteit in de bouwsector.

Circulaire transitie

Het uitgangspunt van de circulaire economie is dat hergebruik een duurzamer alternatief moet zijn dan het maken van een volledig nieuw product. Om dit te realiseren is betaalbaarheid en opschaling belangrijk. De overheid kan enorm helpen bij het creëren en uitdragen van deze visie. We hebben een ambitieus beleid nodig om onze relatie met natuurlijke hulpbronnen te veranderen en een beweging naar een circulaire economie te stimuleren.

Als de vraag naar circulaire producten en initiatieven groeit, kan het geheel efficiënter worden georganiseerd. Zo wordt het prijsverschil tussen circulaire en niet-circulaire producten kleiner en wordt het aantrekkelijker om circulair te bouwen en renoveren. Een sectorbrede acceptatie van dit beleid levert een grote bijdrage aan het stimuleren van de schaalbaarheid die we nodig hebben. 

Circulaire initiatieven

In de sector moeten we elkaar helpen om circulariteit te omarmen. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid in de transitie naar circulair renoveren en wij als BAM Wonen kunnen en willen daar het voortouw in nemen. Door circulair te renoveren, creëren we een duurzame leefomgeving, waarbij de waarde van grondstoffen wordt behouden. Zie bijvoorbeeld de 92 huurappartementen aan de Anne Franklaan, Elisabethgaarde en Dorotheagaarde in Bussum-Zuid. De appartementen van in totaal zes wooncomplexen zijn van energielabel E naar energielabel A gegaan.

Naast de initiatieven die al in de ontwerpfase beginnen, zijn er ook laagdrempelige initiatieven die een bijdrage kunnen leveren bij renovatieprojecten. Samen met onze co-makers zorgen we ervoor dat de lokale kringloop langskomt bij opruimdagen voor hergebruik van de huisraad. Daarnaast is een mooi circulair initiatief Struikroven, die redden planten van de sloop. Elk jaar gaat er veel groen verloren door de komst van nieuwbouw en/of door renovatie. Struikroven geeft de planten een nieuwe bestemming in de omgeving.

Binnenkort gaan we testen met een circulair afdekvlies van IJzerhuis en Primaverde om zeven voetbalvelden plastic afdekvlies te vervangen door karton, dat weer kan worden gerecycled. Ook worden oude houten deuren ontmanteld en door Verweij Houttechniek verwerkt tot meubels, omdat die deuren niet meer als deur gebruikt kunnen worden. Het is belangrijk om, ondanks praktische en financiële uitdagingen, te kijken naar wat er nu mogelijk is. Stap voor stap op weg naar een volledig circulaire bouwsector.