Corporaties: waar zijn we van?

Corporatie / 31 oktober 2022
Tino Meijn
Tino Meijn
Directeur, CorporatieNL

Iedereen heeft hoge verwachtingen van ons als corporaties op het gebied van opdrachtgeverschap voor bouw, verduurzaming van bezit, leefbaarheid in wijken. En ook de maatschappij in haar geheel ziet het wel zitten dat wij het voortouw nemen in de belangrijkste dossiers die voorliggen. De financiële middelen daarvoor zijn inmiddels weer ruim beschikbaar. En de reputatie van onze sector is zeker weer op orde, sterker nog: de maatschappij heeft onze sector harder nodig dan ooit. Maar....

Te hoge verwachtingen

Maar zijn de verwachtingen en eisen die anderen aan onze sector stellen niet te groot? En moeten of kunnen we dat allemaal wel zelf doen? Of misschien anders gesteld: waar is de sector nog van over pakweg 10 jaar en waar is zij niet van en wie gaat dan de dingen doen die wij niet doen?

De antwoorden

CorporatieNL is op zoek naar de antwoorden. Niet de sociaal wenselijke antwoorden, maar naar de toekomstvisie op onze sector binnen heel Nederland. We weten dat het aantal corporaties afneemt bij een ongeveer gelijkblijvend aantal medewerkers. Als je dat combineert met de grote landelijke, maatschappelijke opgaven die er liggen dan leidt tot ongetwijfeld tot keuzes. Welke keuzes moeten we maken?

Welke rol pakken we

CorporatieNL heeft met alle leden een gezamenlijke missie: “een thuis voor iedereen in 2030.” Nu willen we het bredere plaatje bekijken en een realistische inschatting maken van hoe de corporatiesector zich de komende jaren zal ontwikkelen en wat de stip op de horizon wordt. Oftewel: wat doet onze sector over 10 jaar? En is wat daarbuiten valt interessant voor CorporatieNL om een rol in te vervullen?

Je hebt daar vast ideeën over. Laat het ons weten. Kom in gesprek. Bijvoorbeeld tijdens het volgende ledenevent of stuur gewoon een mail naar info@corporatienl.nl.