De corporatie als onmisbare woonschakel

Maatschappelijk / 23 juni 2022
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Corporaties zijn als particuliere organisaties een nadrukkelijk onderdeel van het Nederlandse woningbouwstelsel. Tegelijkertijd zijn we onderwerp van ‘oud zeer’ en is het imago als bouwers en beheerders van kwaliteitswoningen regelmatig onderwerp van discussie; net als dat van notoire verkopers van goede huurwoningen in een overspannen woningmarkt.

Rol van de corporatie

De corporatie is enerzijds een onmisbaar schakel in ons huisvestingssysteem, anderzijds marktleider in wonen voor mensen met lagere inkomens die een goede betaalbare woning nodig hebben. Hoe verhouden die elementen zich met elkaar als het gaat om de mensen die uiteindelijk in een sociale huurwoning wonen?

Optimale woonvoorziening

Zo zijn voor een optimale woonvoorziening voor onze doelgroep meerdere partijen nodig. De bewoner, de corporatie, de gemeente en ondersteunende organisaties. Die laatste kunnen afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van de bewoners in aard sterk uiteenlopen. In alle gevallen is de uiteindelijke woon- en leefkwaliteit maatstaf voor het woongeluk van de bewoners én voor het succes van de corporaties.

Er is al het nodige geschreven over hoe wij als corporaties met onze bewoners omgaan. Die omgang impliceert ook dat de eigen organisatie is ingericht op buurt- en wijkgericht werken. Op het signaleren en oplossend handelen wanneer bewoners problemen ervaren. Een organisatie die ook weet te anticiperen op ontwikkelingen voor zover die de kwaliteit van wonen van hun huurders bedreigen. Daarvoor zijn twee elementen van belang; namelijk dat we de beweegredenen en drijfveren van bewoners kennen en dat we binnen de eigen organisatie primair handelen vanuit de bedoeling. Zoals het realiseren van een thuis, van sterke buurten, van voldoende betaalbare woningen en van een toekomstgerichte duurzame woonkwaliteit.

Boek

Dit is één van de artikelen uit het e-book Tussen Systeemdenken en integrale woondoelen van Jaap van Velzen. Het 98 pagina’s tellende e-book tref je in de nieuwe kennisbank. Je hoeft daarvoor alleen je zakelijke e-mailadres in te vullen om toegang te krijgen. Als je lid bent van CorporatieNL hoef je niets te betalen voor dit boek met een winkelwaarde van €50.

Nog geen lid? Regel vandaag nog je lidmaatschap van CorporatieNL en krijg toegang tot de kennisbank inclusief dit boek. Je kunt dan voortaan ook gelijk deelnemen aan alle events, trainingen en commissies.