De opvallendste wijzigingen in het huurbeleid van 2023

Corporatie / 27 februari 2023
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Tijdens de eerste ledenbijeenkomst van 2023 behandelde jurist Huib Hielkema de belangrijkste nieuwe regelingen waar je rekening mee moet houden in de berekening van de huren voor dit jaar. In zijn presentatie analyseert Huib ook andere ontwikkelingen, bijvoorbeeld dat het huurbeleid letterlijk kraakt. Meer dan 90 leden van CorporatieNL woonden de jaarlijks terugkerende ledenbijeenkomst bij.

Paniek

Er is sprake van paniekvoetbal analyseert Huib Hielkema het huidige Haagse huurbeleid. Wat mist is een grondige analyse van het disfunctioneren van de woningmarkt als geheel, dat betreft dus zowel de koop- als de huursector. Ook ontbreekt een heldere lange termijn visie. Het gevolg is dat er paniek ontstaat zonder zicht op een oplossing en een huurbeleid dat steeds ingewikkelder wordt. En het is terug te zien in de huurmaatregelen van dit jaar.

Huuraanpassingen 2023

In juli vinden de jaarlijkse huurverhogingen in de sociale huursector plaats. De circulaire van het Ministerie geeft daar schijnbaar duidelijke richtlijnen over, maar de vraag is hoe je deze uitlegt. De vertaling naar de praktijk blijkt nogal weerbarstig en ruim 90 deelnemers aan de bijeenkomst stelden daar veel vragen over.

Ledenplatform

De gehele presentatie is terug te vinden in het ledenplatform. Het is opgebouwd uit de volgende onderwerpen:

1)  Uitgangspunten en kenmerken huurbeleid
2)  Huurbeleid in recente verleden
3)  Huurbeleid 2023
4)  Huurbeleid in de toekomst
5)  Woningwaarderingsstelsel (WWS)
6)  Verschillende (huurprijs)procedures

In het ledenplatform tref je niet alleen alle documenten, je treft er ook de mogelijkheid je eigen vragen te stellen. Volgend jaar vindt de bijeenkomst Huurbeleid plaats op donderdag 22 februari. Geef je nu alvast op en ontvang tijdig een herinnering.