De rol van de leider

Corporatie / 14 februari 2022
Lean Instituut @ Verbeeten
Lean Instituut @ Verbeeten
, Lean Instituut @ Verbeeten

In onze serie artikelen over in verbinding blijven bespraken we in het vorige artikel hoe je in verbinding blijft binnen je team en tussen teams. Een ander belangrijk onderwerp daarin is de leider. Plaatsgebonden en -ongebonden de juiste prestaties blijven leveren én verbeteren vraagt om verbinding. Hoe heb je als leider in de gaten waar teamleden individueel en als groep behoefte aan hebben? Zijn medewerkers in staat om aan te geven wat ze nodig hebben, om hun werk goed te kunnen doen?

Behoefte en structuur

Een leider dient de juiste structuur te creëren voor de verbinding. Ervoor zorgen dat kennis- en ervaringsuitwisseling plaatsvindt én dat er initiatieven ter verbetering worden genomen, ongeacht waar de medewerkers zich bevinden.

Om te beginnen: ‘Een betere wereld begint bij jezelf’. Stel jezelf de vraag: Hoe is de verbinding met de mensen in mijn team en hoe werk ik daar op individueel en op teamniveau aan? Mensen voelen zich namelijk verbonden wanneer ze:

  • zich gewaardeerd voelen
  • zich gerespecteerd en begrepen voelen
  • weten welke kant ze opgaan met elkaar en wat ze daar zelf aan bijdragen
  • elkaar beter kennen

Idealiter verbetert de prestatie van het team iedere dag een klein beetje mede doordat de mensen steeds intensiever samenwerken. Dat levert tevreden klanten op, maakt het werk aantrekkelijker en borgt het bestaan van de organisatie. Onze visie is dat de leider samen continu verbeteren stimuleert en faciliteert en daarvoor het team en individuen ontwikkelt.

Drie basisthema’s

Duidelijke structuren is iets waar wij met Lean Verbeeten in geloven. Structuren zijn het skelet. Cultuur is iets organisch en continu in beweging. Om de structuur voor elkaar te krijgen heeft een leider drie basisthema’s op zijn leiderschapsagenda staan:

  1. Ervoor zorgen dat het team een duidelijke stip op de horizon heeft: waar werk je als team naartoe? Welke ambitie hebben we met elkaar? Zijn de mensen gemotiveerd om deze ambitie te bereiken? Begrijpen ze wat dit concreet betekent voor de dagelijkse werkzaamheden? Hoe monitor je de voortgang met elkaar?
  2. Ervoor zorgen dat er gewerkt wordt met standaarden. Standaarden zijn de werkafspraken die we met elkaar overeengekomen zijn. Is de manier van werken uniform en duidelijk vastgelegd? En gebruiken medewerkers deze standaarden als basis voor verbetering van de werkzaamheden?
  3. Het inrichten van een verbeterproces. Om de stip op de horizon te bereiken én om dagelijkse problemen definitief op te ruimen, werk je als team stap voor stap toe naar steeds betere standaarden. Daarvoor is het belangrijk dat het verbeteren door de leider wordt georganiseerd als een proces (PDCA).

Faciliteren en coachen

Alle ingrediënten zijn daarmee aanwezig om als leider niet meer aan de medewerkers te hoeven trekken, maar ze zelf in beweging te laten komen.

Wanneer de stip op de horizon magneetwerking heeft voor de medewerkers, de werkwijzen vastgelegd zijn in standaarden en het verbeterproces is ingericht zul je merken dat medewerkers zelf gemotiveerd raken om de standaarden te verbeteren in de richting van de stip op de horizon.

Als leider ben je niet langer zelf bezig met het oplossen van problemen, maar kom je in een faciliterende en coachende rol ten opzichte van de medewerkers terecht. Zoals het een echte lean leider betaamt.

Meer lean

Dit artikel is onderdeel van een reeks artikelen waarin het thema ‘in verbinding’ centraal staat. Hierin geeft CorporatieNL-lid Lean Verbeeten haar visie vanuit het lean gedachtegoed op het organiseren van verbinding, op allerlei verschillende manieren en niveaus. Kun je niet wachten op het volgende artikel en wil je meer weten? Neem dan gerust eens een kijkje op de website www.leanverbeeten.nl