Digitale corporatie of corporatie digitaal?

Digitaal / 16 mei 2019
Gertjan Wolleswinkel
Gertjan Wolleswinkel
adviseur, Over Morgen

Digitalisering is een wezenlijk onderdeel van de functie die een woningcorporatie heeft als huisvester in de samenleving. Maar pas op: digitalisering moet nooit een beweging op zichzelf zijn. Stel jezelf continu de vraag wat digitalisering bijdraagt aan de leefbaarheid en de wereld van de huurder. Zijn we een digitale corporatie of een corporatie digitaal?

Net na mijn studie ging ik op zoek naar een sociale huurwoning. Dat ging niet zomaar. Elke week keek ik in de krant of fietste naar een loket dat speciaal was ingericht voor woningzoekenden. Het aanbod was daar altijd net iets actueler dan in het wekelijkse sufferdje. Bovendien kon ik me daar gelijk inschrijven op een leuke woning en hoefde ik niet eerst een formuliertje uit de krant te knippen, in een envelop te doen en in de brievenbus te gooien. Als ik dit zo opschrijf, lijkt dit wel héél lang geleden. Voor veel werkenden onder ons is dit nog steeds een heel herkenbaar beeld. Wij, generatie X en de daaropvolgende ‘Patatgeneratie’, vormen een groot deel van de beroepsbevolking en zijn, anders dan generatie Y en Millenials, niet ‘digitaal geboren en getogen’.

Data als fundament

De digitalisering van processen, de ontwikkeling van nieuwe technologieën en de exponentiële groei van data zijn ontwikkelingen die we moeten inzetten om meer waarde te creëren dan we doen zonder de toepassing hiervan. Grotere klanttevredenheid door efficiëntere processen, betere samenwerking in de verschillende ketens door het delen van data en een sterkere positionering van de corporatie door te acteren vanuit een datafundament. Kortom: betere resultaten door slim te kijken naar interne én externe data.

Blijf naar buiten kijken

De digitalisering is in volle gang en moet nooit een beweging op zichzelf zijn. Het moet een onderdeel zijn van de wezenlijke functie die een woningcorporatie heeft als huisvester in de samenleving. Naast het bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk, is de woningcorporatie de startmotor van de energietransitie. Deze startmotor gaat pas goed draaien als duidelijk is waar de kansen liggen: waar liggen warmtenetten en wat is de potentie van verduurzaming van het vastgoed als je alle kenmerken op een rij zet? Ook hier is data van groot belang om duidelijkheid te creëren rondom de mogelijkheden van een duurzame leefomgeving voor de huurders. De visualisatie van verschillende databronnen in een vastgoedatlas vormt hierbij een goed middel en geeft een bijna letterlijk venster waardoor je vanuit data naar buiten kijkt.

(Vastgoed) data op orde

Zorg dat je data op orde is, stop met navelstaren en kijk wat er buiten te doen is. Optimale, datagedreven bedrijfsprocessen zijn mooi en absoluut belangrijk. Een randvoorwaarde voor een organisatie waarin millenials in toenemende mate hun intrede doen. Het komt allemaal aan op ontleren en de wil tot veranderen. Die techniek, die ontwikkelt wel. Een generatie die zonder mobiele telefoon haar jeugd heeft doorgebracht, de fax (vrijwel) volledig heeft ontleerd en ook de floppydisks, typemachines en cd’s heeft afgezworen, die generatie is echt wel in staat tot nog wat verandering. Maar wees vooral kritisch: Stel jezelf continu de vraag wat digitalisering bijdraagt aan de leefbaarheid en de wereld van de huurder.

Gebruik bijvoorbeeld een bron als de Vastgoedatlas om inzicht te creëren in de verduurzaming van de vastgoedportefeuille, de investeringsprogramma’s te herijken en een sterke gesprekspartner richting je stakeholders te zijn. Als je de digitalisering koppelt aan je inhoudelijke opgaven en kansen maak je de woningcorporatie een toekomstbestendig maatschappelijk partner. De digitale corporatie moet dus niet een doel op zich zijn, maar moet zich richten op digitalisering om van maatschappelijke betekenis te zijn en inhoudelijke opgaven te versnellen. Niet een digitale corporatie, maar de corporatie digitaal dus.


Tijdens ons Digital Event leer je alles over de digitale transformatie. Ben jij erbij?