Digitalisering en een betere Aedes-benchmark-score

Digitaal / 27 december 2016
Frank van Min
Frank van Min
Directeur, Wolfhuisvestingsgroep

De Aedes-benchmark maakt de prestaties van corporaties inzichtelijk. Zo weten corporaties waar ze staan ten opzichte van andere vergelijkbare corporaties. Op basis van de benchmarkcijfers kunnen corporaties vervolgens de eigen prestaties gericht verbeteren. Wij hoeven je dan ook niet te vertellen dat iedere corporatie zou moeten streven naar een (nog) betere Aedes-benchmark-score.

Het is ons allen niet ontgaan dat de huurmarkt continu verandert. Bijvoorbeeld op het gebied van wetgeving en rapportage-eisen van toezichthouders. Maar dat niet alleen. De technologische vooruitgang (en digitalisering) zorgt ervoor dat huurders andere wensen hebben.

De huurmarkt is zeer divers: de doelgroepen variëren van studenten tot senioren. In de ene regio is sprake van krimp, terwijl in de andere regio de wachtlijsten enorm zijn. De woningen zijn nieuw of juist aan renovatie toe. Zelfs de huurprijzen lopen sterk uiteen.

Noodzaak goede Aedes-benchmark score

Een betere score op de Aedes Benchmark is niet alleen belangrijk omdat de samenleving vraagt om kwaliteit, efficiency en transparantie. Het is ook van belang voor de maatschappelijk legitimiteit van de sector. Het zal er tevens voor zorgen dat de sector autonomer zal blijven, in plaats van extra toezicht opgelegd krijgt.

Digitalisering en KPI’s

Bedrijfslasten en huurderstevredenheid zijn twee essentiële indicatoren (KPI’s) van de benchmark. Beide zijn door digitalisering positief te beïnvloeden. De bedrijfslasten zijn namelijk grotendeels opgebouwd uit personeelslasten en IT-kosten. De juiste keuzes ten aanzien van digitalisering zal niet alleen leiden tot lagere IT-kosten (nu vaak ongeveer € 130,- per vhe/ jaar). Het zal er met name aan bijdragen dat de administratie beter en minder arbeidsintensief wordt. Dat biedt twee kansen;

  • ten eerste; het verlagen van personeelslasten
  • ten tweede; medewerkers kunnen ander werk doen waarmee de huurderstevredenheid verder bevorderd wordt

Kansen op synergie binnen de sector       

Ondanks alle veranderingen die momenteel in de branche gaande zijn en de diversiteit van de huurmarkt, komen de verhuur- en beheersprocessen van menig corporatie sterk met elkaar overeen. In een digitaliserende wereld biedt dat de sector kansen op synergie. Momenteel worstelen namelijk vele corporaties samen met hun IT-leveranciers hoe zij ten behoeve van hun eigen organisatie processen het beste kunnen inrichten. Bijvoorbeeld als gevolg van wetswijzigingen, zoals de Wet doorstroming huurmarkt. Als dit soort generieke processen echter op één centrale plaats (in de cloud) worden uitgewerkt, denk ik dat het wiel veel minder vaak uitgevonden hoeft te worden.

Het resultaat? Een nog veel betere score op de benchmark.

Corporaties kunnen no enorme sprongen maken ten aanzien van de KPI’s van de Aedes-benchmark, ga daarmee aan de slag!