Regionale binding maakt een woningmarktregio sterk

Maatschappelijk / 10 mei 2016
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Woningcorporatie Woonwaard is actief in Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk, 3 aan elkaar grenzende gemeenten in Noord-Kennemerland, waaronder verder Bergen, Castricum, Uitgeest en Heiloo vallen. In deze streek werken corporaties en gemeenten al nauw samen. Wat directeur-bestuurder Pierre Sponselee van Woonwaard betreft wordt Noord-Kennemerland dan ook een woningmarktregio. "Het is een regio met een sterke binding. Een nog intensievere samenwerking kan voordeel opleveren."

Directeur-bestuurder Pierre Sponselee van Woonwaard: “Regionale binding, dat maakt een woningmarktregio sterk”

Doordat Woonwaard in een aaneengesloten, relatief klein gebied werkzaam is, hoeft de corporatie niet bang te zijn dat haar woningbezit straks verspreid ligt over meerdere woningmarktregio’s. Bovendien bestaat er in Noord-Kennemerland dus al een samenwerking op gebied van wonen. De vorming van woningmarktregio’s heeft voor Woonwaard dan ook geen grote gevolgen, verwacht Pierre Sponselee. “Voor ons hoeven die woningmarktregio’s niet perse. Toch snap ik de gedachte. Regionale binding, dat is zinvol. Maar in onze regio is die binding er al. En er ligt een bestuurlijke structuur. Ik verwacht wel dat de vorming van een officiële woningmarktregio de samenwerking en afstemming verder kan versterken. Dus als het dan toch moet, laten we het dan ook goed doen, zodat we er wat aan hebben.”

Thuis voelen in regio

Sponselee pleit daarom voor woningmarktregio’s die door inwoners als logisch worden ervaren. “Het moet voor iedereen voelen als ‘onze regio’. Een gebied waarin mensen zich thuis voelen. Dan is de kans dat lokale politiek en instanties er de schouders onder willen zetten het grootst. Als regio’s te groot worden, dan verdampt de inhoud. Er gaan stemmen op om van heel Noord-Holland één woningmarktregio te maken. Dat vind ik geen goed plan. Amsterdam heeft toch echt andere belangen en behoeftes dan Langedijk of Heerhugowaard.”

Ambities waarmaken

Woonwaard heeft twee belangrijke ambities. De corporatie streeft naar een ‘inclusieve samenleving’, waarin iedereen meedoet en een plek heeft. En Woonwaard wil wonen goedkoper maken, onder meer door zelf goedkoop te werken, een bescheiden huurbeleid te voeren en door woningen te verduurzamen. In een stevige regio, waarin gemeenten en corporaties in staat zijn om samen goede afspraken te maken over volkshuisvesting, kan Woonwaard die ambities hopelijk beter waarmaken, zegt Pierre Sponselee. “Nu moeten we per gemeente prestatieafspraken maken en iedere gemeente heeft andere belangen. Dat is lastig. Eén regio, met één gezamenlijk beleid op gebied van verhuur, verkoop, nieuwbouw, dat leidt ergens toe. Uiteindelijk gaat het om de afstemming van vraag een aanbod. Om plezierig wonen voor de inwoners van onze regio.”

Geen nadelen

Eerder dit jaar hebben specialist in woonruimteverdeling Enserve en CorporatieNL een bijeenkomst bij Woonwaard gehouden over woningmarktregio’s. Enserve heeft daar zijn voorstel voor 16 regio’s toegelicht. Tevens biedt Enserve zijn klanten ondersteuning in dit traject van regionalisering.

Voor Woonwaard is die ondersteuning in deze niet zo van belang geweest, want het beleid en de werkwijze van de corporatie veranderen niet wezenlijk door de vorming van woningmarktregio’s, zo laat Pierre Sponselee weten. Anderzijds ziet hij ook geen grote nadelen in het plan. “Voor corporaties die straks in meerdere regio’s zitten, kan het lastig zijn. Zij zullen maatregelen moeten nemen. Uitruil bijvoorbeeld. Maar verder zie ik geen negatieve aspecten. Als we komen tot woningmarktregio’s waar inwoners een binding mee hebben en instanties bereid zijn tot vergaande samenwerking, dan kunnen we de vruchten plukken van dit plan.”