Dit is hoe gemeenten denken over wonen

Corporatie / 24 juli 2023
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Uit het onderzoeksrapport Wonen, Werken en Digitaliseren in de Gemeente waar CorporatieNL aan heeft meegewerkt blijkt dat het zorgen voor voldoende woningen die bovendien duurzaam zijn misschien wel de grootste uitdaging van deze tijd is voor gemeenten. Wonen gaat echter niet alleen over de hoeveelheid, maar juist over de kwaliteit van het wonen. Hoe denken gemeenten hierover?

Dat er een tekort aan woningen is mag bekend zijn. Bijna 8 op de 10 gemeenten heeft te maken met onvoldoende woningen om alle inwoners en woningzoekenden te huisvesten. Bij kleinere gemeenten is dit bij 76% het geval, bij grote gemeenten loopt dit op tot 89%.

Daarom is onderzocht hoe we er nu met elkaar voor staan en wat een thuis eigenlijk is.

Figuur 1: Heeft voldoende woningen om alle inwoners en woningzoekenden te huisvesten

Ruimte

De schaarste aan woningen gaat gepaard met een schaarste aan ruimte, mankracht en de materialen om woningen te realiseren. Tegelijk spelen duurzaamheidsambities een rol en moet de gemeente goed voor haar inwoners zorgen oftewel zorgen voor een thuis. Hoe verhouden deze ambities zich tot elkaar?

Figuur 2: Waarop moet gemeente zich focussen

Focus

Gevraagd naar waar de gemeente zich het meest op zou moeten focussen zegt 40% dat de prioriteit ligt bij het zorgen voor voldoende woningen. Pas daarna komt het zorgen voor betaalbaar wonen en op de derde plaats staat het zorgen voor een thuis. Zoals ook in andere onderzoeken te zien valt is duurzaamheid het eerste dat sneuvelt zodra andere ambities in beeld komen. De komende jaren is dan ook te verwachten dat kwantiteit voorrang krijgt boven kwaliteit.

Tegelijk is het een mooie gedachte dat de meeste ambtenaren vinden dat in Nederland iedereen recht heeft op een thuis. Dat is ook het doel van CorporatieNL, namelijk ervoor zorgen dat iedereen in Nederland in 2030 een thuis heeft. We vinden 86% van de ambtenaren daarmee aan onze zijde en dat is een hoopgevende gedachte.

Figuur 3: Iedereen in Nederland heeft recht op een thuis

Onderzoeksrapport opvragen

Het rapport is beschikbaar voor leden van CorporatieNL. Je treft het net als alle andere publicaties in het ledenplatform. Vul je zakelijke e-mailadres in en krijg toegang via de bevestigingsmail die je ontvangt. Bekijk nu het onderzoeksrapport.

Ook interesse in het onderzoek en nog geen lid? Vraag dan gelijk het lidmaatschap aan en we sturen je de voorwaarden.