Erwin Zwijnenburg (Woonkracht10): ‘Menselijke maat het belangrijkst’

Maatschappelijk / 21 oktober 2019
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Wat betekent de toename van het aantal kwetsbare bewoners voor Woonkracht10? We vroegen het aan bestuurder Erwin Zwijnenburg. Hij reageert op het onderzoek van CorporatieNL onder 400 collega's waaruit blijkt dat ons werk complexer wordt. Maar er zijn ook kansen.

Skills verbeteren

‘Huisvesten van de echt kwetsbaren hebben we als sector altijd gedaan. Deed je dat met de goede aandacht en wist je de ketenpartners goed aan te sluiten, dan lieten we ook zien dat het meestal een prima resultaat opleverde. Het komt nu veel meer voor en in een klimaat met veel minder solidariteit van ‘samen zorgen voor’ dan vroeger.’

‘Het vraagt qua competenties het beste van onszelf. Het vraagt dat we onze skills op het gebied van persoonlijke contact, (keten)samenwerking en communicatie verder verbeteren. En omdat echte aandacht nu eenmaal meer tijd kost, en er veel meer kwetsbaarheid is, vraagt het meer ‘blauw op straat’ tot in de haarvaten van de buurten.’

Kwetsbaren als kans

‘De kans die het ons als corporatie biedt is dat we keer op keer onze missie Thuis Geven van bewijsvoering kunnen voorzien. We kunnen het verschil maken naar de mensen die echt afhankelijk van ons zijn en op zoek zijn naar een veilige plek met steun om de hoek. Naar de huurders die de kwetsbare huurders zien komen, laten we zien dat we hen ook niet vergeten. Beleefd woongenot blijft de ambitie, ook als om je heen de kwetsbaarheid toeneemt. Voorbeelden hebben we te over dat de cocktail van echte aandacht, de vakkundigheid en een uitstekend professioneel netwerk in het sociaal domein werkt!’

Tip voor anderen

‘De tip is wel dat echte aandacht voor de mens, de menselijke maat, het belangrijkste ingrediënt is.’