Event 10 oktober 2024: “Vitaal Wonen”

Maatschappelijk / 06 juni 2024
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Tijdens dit event richten we ons op het bereiken van gezondheid en vitaliteit binnen de context van wonen. Samen verkennen we oplossingen om het pad naar Vitaal wonen voor iedereen te realiseren.

Aanleiding

In de afgelopen jaren nam de concentratie van mensen in een kwetsbare situatie in de sociale huursector flink toe. En vaker dan voorheen ervaren bewoners psychische problemen en fysieke gezondheidsproblemen. Gezond wonen en leven is voor veel bewoners dus nog niet altijd vanzelfsprekend.

Wetgeving

In de omgevingswet is het bereiken en in stand houden van een gezonde leefomgeving vastgelegd. Echter zien we in de praktijk dat partijen hiermee worstelen. Hoe is een gezonde leef- en woonomgeving te operationaliseren? Welke kansen biedt omgevingsbeleid voor gezondheidswinst? En hoe kunnen we gezond gedrag en gewoontes creëren door ingrijpen in de omgeving?

Waarom dit event?

Dit event gaat daarom in op de diverse aspecten van gezondheid en vitaliteit in relatie tot gemeenschappen, leef- en woonomgevingen. We zullen succesvolle praktijkcases bekijken waarin gezondheid en vitaliteit van mensen centraal staat, met speciale aandacht voor de rol van gemeenschappen en woonomgevingen. Het uiteindelijke doel is om het pad naar gezond en vitaal wonen voor iedereen te vereenvoudigen.

Centrale vragen

We zullen dieper ingaan op de volgende twee kernvragen:

  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat elk individu gezondheid en vitaliteit ervaart binnen zijn leef- en woonomgeving?
  • Op welke manier kunnen wij als professionals en organisaties een bijdrage leveren aan vitaliteit en gezondheid in leef- en woonomgevingen?