Evert Leideman (deltaWonen): “Veel zin om met datatechnologie aan de slag te gaan”

Digitaal / 27 januari 2020
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

In een serie artikelen vraagt CorporatieNL aan prominente bestuurders, adviseurs en opinieleiders hoe zij aankijken tegen de toenemende hoeveelheid data in ons werk. Is het een prachtige ontwikkeling of wordt het allemaal wat teveel?

Als eerste in de serie is het woord aan Evert Leideman, sinds 2008 directeur-bestuurder van corporatie deltaWonen uit Zwolle. We vroegen naar zijn visie op data in relatie tot zijn eigen organisatie en in relatie tot de maatschappelijke opgaven van deltaWonen.

Schieten we door in het verzamelen van data of doen we dat nog te weinig?

Evert Leideman: “Dat is wat mij betreft tweeledig. Vanuit verantwoording en controle verzamelen we veel te veel data om aan alle informatievragen te voldoen. Maar voor wat betreft de data die noodzakelijk is voor procesoptimalisatie en prestatieverbetering zouden we nog veel meer data moeten verzamelen.”

Wat zijn de gevolgen voor je eigen organisatie, de mensen en het werk dat je steeds meer met data te maken hebt?

“Mijn organisatie deltaWonen heeft heel veel zin om met nieuwe data(technologie) aan de slag te gaan. We zullen daarbij wel volop moeten investeren in kennis en kunde om dit ook goed te doen. Daarnaast moeten we oude (ICT)structuren achter ons laten bijvoorbeeld door outsourcing.”

Wordt de maatschappelijke opgave juist makkelijker of moeilijker door het beschikken over meer data, systemen en digitale mogelijkheden?

“De opgave wordt niet makkelijker of moeilijker. Het inzicht wordt alleen beter en mogelijk ook sneller verkregen. Daarmee worden de oplossingen voor de (vastgoed)opgave en de dienstverlening kwalitatief beter.”

Voor welk belangrijk vraagstuk zou het gebruik van data een grotere of betere rol moeten spelen?

“Het doorbreken van oude systemen zoals woonruimteverdeling en wachtlijstsystematiek.”

Zouden we onderling meer of minder gegevens moeten uitwisselen met maatschappelijke partners?

“Veel meer, maar wel zo dat er geen AVG-probleem ontstaat. Data-platformen moeten eenduidig worden ingericht zodat het genereren van informatie volledig en eenduidig kan plaatsvinden.”

In hoeverre vind je dat deltaWonen al voldoende vaardig is in het omgaan met de toenemende hoeveelheid data?

“We willen graag, kunnen nog lang niet alles, maar gaan er vol voor. Er is heel veel data en informatie aanwezig, maar het verrijken ervan en veilig ontsluiten om zo tot proces- en prestatieverbetering te komen is nog een lange weg te gaan.”

Meer visies

In de komende weken verschijnen meer artikelen met de visies van bestuurders en directieleden van in ieder geval Mitros, Mooiland, Thuisvester, KleurrijkWonen, Vidomes, ILT, Rabobank, HC&H.

deltaWonen bezit zo'n 15.000 sociale huurwoningen in Zwolle, Kampen en Oldebroek