Familie heeft de regie bij woonvorm dementerende bewoners

Maatschappelijk / 08 juli 2019
Katie Løndal
Katie Løndal
Redacteur, CorporatieNL

Woonvormen voor dementerende bewoners gerund door families. Een bestaand initiatief in Duitsland, maar in Nederland is dit nog vrij onbekend.

Stijgend aantal dementerende bewoners

Onlangs las ik de publicatie over familie-initiatieven voor mensen met dementie (zie link onderaan dit artikel). Een, wat mij betreft, interessant initiatief waarbij wordt ingespeeld op de vergrijzing en daarmee het aantal dementerende mensen.

Woonvorm tussen thuis en het verpleeghuis in

In Nederland zijn in 2018 twee initiatieven gestart met betrokkenheid van Woonzorg Nederland, Talis en ZZG zorggroep.

Hamers, bestuursvoorzitter van Talis: “Wij geloven in een woonvorm voor mensen met dementie waar de familie de regie heeft. Dit past in onze zoektocht naar meer woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis in, waar de behoefte van de bewoners centraal staat.”

Cees van Boven, bestuurder van Woonzorg Nederland geeft het volgende advies aan corporaties: “Denk goed na over wat de toekomst met het oog op de vergrijzing gaat brengen. Niet alle woningcorporaties zijn zich al bewust van de demografische verschuiving en het effect op hun woningvoorraad. Ze kunnen er van uitgaan dat ze allemaal een beetje ‘Woonzorg Nederland’ worden met een populatie die voor 30-40% bestaat uit mensen boven de 65 jaar. Die bewonerssamenstelling heeft effect voor je bedrijfsvoering. Onze organisatie bestaat voor de helft uit bewonersconsulenten, vaak ín de wooncomplexen, omdat bewoners behoefte hebben aan begeleiding.”

Wat vind jij?

Hier lees je meer over deze woonvormen. Wat vind jij van deze initiatieven? Zou dit passen bij jouw corporatie? Ik hoor het graag!

Tijdens ons Maatschappelijk Event gaan we graag met je in gesprek over het onderwerp kwetsbare bewoners. Ben jij erbij?

 

Bron: Handreiking Familie-initiatieven voor mensen met dementie