Harm Zefat (Woonservice): “De privacy is verbeterd door digitalisering”

Digitaal / 06 april 2021
Hellen Meijn
Hellen Meijn
Projectleider, CorporatieNL

Nu we steeds meer digitaliseren en gegevens opslaan ontstaan nieuwe ethische vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van privacy of het omgaan met technologie. We onderzoeken waar de grenzen liggen, wat we nog moeten ontdekken en waar we zoal tegenaan lopen. We leggen onze vragen voor aan Harm Zefat, die als privacy officer en controller werkt bij de Drentse corporatie Woonservice uit Westerbork.

Welke invloed heeft de toegenomen digitalisering op zaken zoals de privacy van bewoners, medewerkers, stakeholders of anderen?
Harm Zefat: “De privacy is verbeterd. Dit is natuurlijk ook door de aangescherpte wet- en regelgeving afgedwongen, maar waar vroeger papieren dossiers vaak voor eenieder toegankelijk waren en onvoldoende beheerd, is dit nu digitaal goed te beheersen. Dit vraagt wel wat van de ICT-systemen en organisatie, maar het levert wel betere beheer en beveiligingsmogelijkheden op. Als het echter een keer misgaat, bijvoorbeeld door diefstal of misbruik, dan is de impact van de schade weer groter.”

Vind je dat de op kijk privacy en ethiek verandert? Wat zie je zoal veranderen?
Zefat: “Ja, door aangescherpte wet- en regelgeving, maar ook door de digitalisering van de maatschappij. Waar men zich in het begin totaal geen zorgen maakte en techbedrijven allerlei persoonlijke gegevens konden verzamelen, is hier nu toch wel een kentering zichtbaar. Het zal een afweging worden in hoeverre privacy gewaarborgd wordt of het maatschappelijk belang een grotere rol zal gaan spelen. Bijvoorbeeld in China is ondertussen wel duidelijk welke afwegingen en mogelijke risico’s deze ontwikkeling met zich meebrengt.”

Kleven er ook ethische problemen aan de toenemende inzet van digitale technologieën
Zefat: “Indien iedereen zich houdt aan de gemaakte werkafspraken zijn de ethische bezwaren in mijn ogen beperkt. Je moet voldoende aangeven welke en waarom je bepaalde informatie verzamelt. Een verkeerd vinkje en onjuist ontwikkelde technologieën of het gebruik van verouderde technologieën vergroten het risico. Recent zijn weer de nodige calamiteiten in de pers gekomen, zoals bijvoorbeeld bij de GGD.

Hoe ga je binnen Woonservice in het algemeen om met privacy?
Zefat: “Wij hebben een intern gecommuniceerd pricacybeleid. Regelmatig besteden we in overlegsituaties aandacht aan de privacywetgeving, ons standpunt en werkwijze met betrekking tot privacy. Eventuele meldingen van datalekken en mogelijke beheersmaatregelen communiceren we breed in de organisatie om de bewustwording te vergroten. Periodiek laten we door een extern bureau onderzoeken of onze gegevens voldoende zijn beschermd en of de medewerkers zich voldoende bewust zijn van de mogelijke risico’s.”

Hoe ziet de toekomst van privacy eruit en welke nieuwe vraagstukken zullen dan spelen
Zefat: “De ontwikkelingen gaan alleen maar sneller, met toenemende mogelijkheden maar zeker ook toenemende risico’s. Artificial Intelligence gaat ook hier steeds meer een rol spelen zowel in positieve als in negatieve zin. De gebruikte systemen zullen steeds verder worden doorontwikkeld en beveiligd. Hoe de overheden, instanties en bedrijven hiermee om zullen gaan baart mij wel zorgen. De ratrace tussen de goedwillenden en kwaadwillenden zal altijd blijven.”

Dit interview verschijnt tevens in bewerkte vorm als artikel in het e-book Digitale Transformatie van Corporaties dat alle leden van CorporatieNL medio 2021 gratis ontvangen