Het veranderproces van papier naar digitaal

Digitaal / 03 juni 2019
Katie Løndal
Katie Løndal
Redacteur, CorporatieNL

Digitalisering zorgt zowel voor kansen als struikelblokken voor corporaties. Welke kansen en struikelblokken zijn dit? Hoe zit het met de samenwerking van corporaties? Vandaag deelt Hans Al (directeur-bestuurder Stek Wonen) zijn ervaringen en tips.

Wat betekent de toegenomen digitalisering voor jouw organisatie?

Hans: “De toenemende digitalisering stelt veel vragen aan de organisatie. Digitalisering (de harde kant van apparatuur en programmatuur én de beleidskant van wat wel en wat niet digitaliseren) is een vakgebied waar een corporatie van onze omvang (6.800 woningen) niet zomaar de kennis voor in huis heeft. Maar we kunnen niet zonder en we kunnen het ook niet negeren. Of je het wilt of niet, de organisatie digitaliseert. Het is dus belangrijk dat de organisatie zich blijft ontwikkelen. De betekenis zit in verschillende gebieden, zoals;

  • aansluiten bij klantverwachtingen
  • kostenreductie direct in het proces en in de kosten van derden. (bijvoorbeeld accountants als er voldoende systeemcontroles zijn)
  • productiviteitsverbetering van personeel
  • fraudebestrijding.”

Tegen welke struikelblokken loopt jouw organisatie aan door de toegenomen digitalisering?

Hans: “Struikelblokken waar wij tegenaan lopen zijn kennistekort, externen die met grote regelmaat hun beloften niet nakomen en enkele collega’s die moeite hebben met het veranderproces van papier naar digitaal.”

Is een volledig digitale corporatie haalbaar? En is het wenselijk?

Hans: “Een corporatie kan, het klantcontact buiten beschouwing latend, volledig digitaal zijn. Wat betreft het klantcontact is volledige digitalisering niet wenselijk. Er zijn verschillende situaties, zoals bijvoorbeeld het afhandelen van overlast, waar direct klantcontact nodig is.”

We horen op onze redactie nogal eens dat je als corporatie meer moet samenwerken met andere corporaties en andere partijen om optimaal te profiteren van de mogelijkheden die digitalisering biedt. Ben je het hiermee eens of juist niet? Kun je een korte toelichting geven?

Hans: “Momenteel bereiden wij een fusie voor. Eén van de argumenten is dat de toenemende digitalisering meer kennis vraagt op stafniveau. Om de kosten die hierbij komen kijken te beperken, is een verdeling over meer woningen nodig. De bedrijfslasten laag houden is ook in het belang van de huurder (lagere huren).”

Tot slot. Jouw organisatie zal de nodige ervaring hebben met projecten en initiatieven op digitaal gebied. Ik wil je vragen om 1 praktische tip te delen waar corporaties van kunnen profiteren.

Hans: “Vermenigvuldig de planning met 2 en deel de verwachte resultaten door 2.”


Wat vind jij van de invloed van digitalisering in jouw organisatie? Zie je vooral kansen of struikelblokken? Ik ben benieuwd! Mail naar redactie@corporatienl.nl