Iedereen een Thuis in 2030: Van Uitdaging naar Oplossing

Vastgoed / 25 maart 2024
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

De Vastgoedcommissie pleit voor meer centrale regie om de woon- en thuisdoelstellingen in Nederland te halen.

Position Paper Vastgoedcommissie

In 2030 een thuis voor iedereen. Dit ambitieuze doel heeft de Commissie Vastgoed van CorporatieNL zich gesteld, ondanks de immense uitdagingen. Hun visie richt zich op het creëren van meer sociale cohesie, geluk en waardigheid, met positieve effecten op gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid. Het pad naar deze toekomst vereist echter pijnlijke keuzes en prioriteiten, gedreven door een dringende noodzaak.

De commissie erkent dat het huidige woningtekort, de verwachte vluchtelingenstromen, de toenemende vergrijzing, en stagnatie in doorstroming aanzienlijke hindernissen vormen. Bovendien moet de milieu-impact van bouwactiviteiten worden geminimaliseerd, terwijl stijgende bouw- en financieringskosten het ontwikkelen en beleggen in woningen minder aantrekkelijk maken.

Centrale regie

Om deze doelstelling te bereiken, stelt de commissie voor om over te gaan tot centrale regie, die zich richt op de toekomstige groei en samenstelling van de bevolking, de huisvestingsvraag, en de implementatie van noodzakelijke randvoorwaarden. Belangrijk hierbij is de samenwerking tussen alle betrokken partijen, zowel publiek als privaat, om flexibele en duurzame oplossingen te vinden die anticiperen op de diverse behoeften.

Monitoring

Monitoring speelt een cruciale rol in het waarborgen van de effectiviteit van deze aanpak. Door best practices te delen, verbindingen te zoeken tussen verschillende belanghebbenden, en voortdurend de resultaten te meten, kan men tijdig bijsturen en zorgen dat het woningaanbod aansluit bij de vraag. Een gebiedsgerichte aanpak, waarbij wordt samengewerkt om de functies binnen een gebied te integreren en gemeenschappen op te bouwen, is essentieel voor het welslagen van deze visie.

Iedereen een thuis in 2030 is niet alleen een nobel streven, maar ook een noodzakelijke stap naar een samenleving waarin iedereen zich gewaardeerd en thuis voelt. Met de juiste instelling, samenwerking, en innovatieve oplossingen, kan dit doel binnen handbereik komen.

De volledige position paper kun je als lid van CorporatieNL lezen in het ledenplatform.