Innoveren gaat het beste als je samen aan oplossingen wilt werken

Digitaal / 20 mei 2019
Katie Løndal
Katie Løndal
Redacteur, CorporatieNL

Digitalisering zorgt zowel voor kansen als struikelblokken voor corporaties. Welke kansen en struikelblokken zijn dit? Hoe zit het met de samenwerking van corporaties? Vandaag deelt Henry Koster (Rentree) zijn ervaringen en tips.

Wat betekent de toegenomen digitalisering voor jouw organisatie?

Henry: “Door de toename van digitalisering en de mogelijkheden die hierdoor ontstaan om efficiëntere (in de bedrijfsvoering) en effectievere dienstverlening (voor onze huurders en ketenpartners) te kunnen bieden, kunnen we beter invulling geven aan ons concept eenvoud en aandacht. Processen worden, waar mogelijk, volledig digitaal vormgegeven en afgehandeld. Hierdoor blijft er tijd over voor de basistaken van een woningstichting die zich wil focussen op sociale verhuur.

Dit betekent continu kijken naar mogelijkheden met zo min mogelijk menselijke handelingen in de processen voor medewerkers en huurders. Waar het digitaal kan proberen we daar een oplossing voor te vinden. We hebben steeds meer aandacht voor de kwaliteit van de data in de bedrijfsvoering en processen. Als de data op orde is kunnen processen hierop leunen en kunnen handmatige controles of invoer beperkt worden in de kernprocessen. We streven ernaar om de processen te kunnen afhandelen op de plek waar de contacten plaatsvinden (in de woning, op locatie, via de website), met zo min mogelijk administratieve handelingen.”

Tegen welke struikelblokken loopt jouw organisatie aan door de toegenomen digitalisering?

Henry: “De aandacht voor de juistheid van de gegevens in de basissystemen is een permanent aandachtspunt. Als deze data leidend wordt in vrijwel geautomatiseerde processen, dient iedereen zich bewust te zijn van de waarde van juiste data. Verder zijn de beschikbare informatiesystemen vrij conservatief en gesloten, waardoor data in ketens nog niet optimaal kan worden ingezet. Dit belemmert de snelheid van innovatie voor corporaties met een relatief kleine omvang: leveranciers zijn afwachtend.

De noodzaak om verschillende expertsystemen aan elkaar te koppelen (met elk zijn eigen brondata) is hoog als je volledig digitaal wilt werken en ketens optimaal wilt faciliteren of inzetten. Maar in de praktijk kunnen veel systemen hier nog niet goed mee omgaan. Een goede ‘best-of-breed’ infrastructuur vergt nog veel ontwikkeling en in bepaalde gevallen maatwerk. De leveranciers van primaire systemen zijn daarnaast nog veelal gericht op ondersteuning van de bedrijfsvoeringsprocessen en ontwikkelen niet vanuit een volledig digitaal perspectief of vanuit de eindgebruikersperspectief (huurders).”

Is een volledig digitale corporatie haalbaar? En is het wenselijk?

Henry: “Voor de administratieve componenten in de standaardprocessen (verhuur etc.) is dit goed mogelijk. Met daarbij een groot aandeel aan selfservice, zoals plaatsonafhankelijk, tijdsonafhankelijk en apparaatonafhankelijk. Daarbij zal juist de menselijke maat voor aandacht, het sociale aspect, meer ruimte krijgen. Daar ligt de toegevoegde waarde voor woningcorporaties.

Het vastgoeddeel en het administratieve component is voor een woningcorporatie niet anders dan voor een private ontwikkelaar of entrepreneur. Daar maken we niet het verschil en ligt niet de toegevoegde waarde. De maatschappelijke taken zijn de legitimatie voor het (toekomstige) bestaan. En hier speelt het menselijke contact en maatwerk in dienstverlening de hoofdrol.”

We horen op onze redactie nogal eens dat je als corporatie meer moet samenwerken met andere corporaties en andere partijen om optimaal te profiteren van de mogelijkheden die digitalisering biedt. Ben je het hiermee eens of juist niet?

Henry: “Ja, om middelen en ontwikkelkracht te bundelen is samenwerking een goed instrument. Daarbij kunnen uiteindelijk basisprocessen niet alleen op papier, maar ook in digitale variant geharmoniseerd worden. De kleur en het eigen karakter van de corporatie wordt dan nog bepaald door de regionale en lokale situatie. In essentie zijn de administratieve processen en verantwoordingsrapportages gelijk en zal hier steeds meer uniformiteit ontstaan. Door deze standaardisatie zal het ook gemakkelijker worden om processen gezamenlijk op te pakken en daar dan ook de schaalvoordelen te kunnen benutten.”

Jouw organisatie zal inmiddels de nodige ervaring hebben met projecten en initiatieven op digitaal gebied. Heb je een praktische tip waar corporaties van kunnen profiteren?

Henry: “Soms moet je gewoon proberen of een nieuwe ontwikkeling of idee werkt, door eenvoudigweg te beginnen en tijdens het traject meetmomenten in te bouwen en bij te sturen. En geduld is een schone zaak. De markt is nog vrij conservatief waardoor de inzet van nieuwe ICT-technologie of nieuwe leveranciers geremd worden door corporaties zelf. Innovatie bewerkstelligen gaat het beste als je geen garanties vereist, maar samen aan oplossingen wilt werken.”

Zien we jou op ons Digital Event?