Jaap van Velzen: “Volgens corporaties is er niet één crisis”

Corporatie / 17 februari 2022
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Als antwoord op de uitdagingen van de woningmarkt pleit Jaap van Velzen in zijn nieuwe boek voor een nieuwe rol van de corporatie. Want als integrale regisseur van de leefruimte kunnen we nieuwe kansen benutten en de woningmarktcrisis oplossen. Alhoewel, dan moeten we het eerst eens worden over de vraag of er wel een crisis bestaat en wat daar dan de definitie van is.

CorporatieNL heeft stadssocioloog Jaap van Velzen gevraagd een nieuwe publicatie te verzorgen over onze gezamenlijke verantwoordelijkheid op de woningmarkt. Is het bouwen, bouwen, bouwen? Of moeten we meer rekening houden met omgeving, woonwensen en de toekomst van het wonen? Van Velzen heeft inmiddels diverse interviews gehouden met directeuren van enkele grote corporaties.

Verschillende interpretaties

De woningmarktcrisis wordt door corporaties heel verschillend geïnterpreteerd, zo blijkt uit de interviews van Van Velzen. Zo is er volgens de een eerder sprake van een capaciteitscrisis in de vorm van mensen, geld, tijd, materialen, slimme bouwconcepten. Een ander stelt dat er op dit moment al helemaal geen sprake is van een ‘markt’. En een volgende houdt het op een systeemcrisis, waarin de corporaties te weinig ruimte krijgen in hun doelgroepenbeleid en toewijzingsmogelijkheden. Bovendien wordt de discussie erover met de politiek gevoerd langs verzuilingslijnen en niet op basis van integraliteit.

Waar het misging

In zijn nieuwe boek Tussen systeemdenken en integrale woondoelen analyseert Van Velzen eerst waar het misging. Want het ging behoorlijk mis door alle eisen die aan onze sector worden gesteld en door de gelijktijdige grootschalige verandering in wooneisen van onze huurders. Met als gevolg dat er niet alleen in kwantitatieve zin een groot tekort aan woningen is ontstaan, maar ook in kwalitatieve zin schieten woningen op veel plekken tekort. De schuldvraag? Die is eigenlijk niet zo belangrijk, we moeten weten waar we vandaan komen en hoe we vooruit kunnen. Want dat we vanaf nu vooruit kunnen en moeten is zeker.

Boek opvragen

Het boek Tussen systeemdenken en integrale woondoelen van Jaap van Velzen verschijnt in juni en is gratis beschikbaar voor leden van CorporatieNL. Want als lid ontvang je automatisch per e-mail bericht zodra een nieuw e-book, onderzoek, document, video, verslag of paper is toegevoegd aan de kennisbank.

Nog geen lid? Regel vandaag nog je lidmaatschap van CorporatieNL en krijg toegang tot de kennisbank inclusief dit boek. Je kunt dan voortaan ook gelijk deelnemen aan alle events, trainingen en commissies.