E-book Tussen systeemdenken en integrale woondoelen

Vastgoed
Details
Datum Kosten Locatie

In zijn boek voor de leden van CorporatieNL pleit Jaap van Velzen voor een nieuwe rol van de corporatie. Als integrale regisseur van de leefruimte kunnen we nieuwe kansen benutten als antwoord op de uitdagingen van de woningmarkt.

Bedoeling

CorporatieNL heeft stadssocioloog Jaap van Velzen gevraagd een nieuwe publicatie te verzorgen over onze gezamenlijke verantwoordelijkheid op de woningmarkt. Is het bouwen, bouwen, bouwen? Of moeten we meer rekening houden met omgeving, woonwensen en de toekomst van het wonen? Geïnspireerd door de discussie over “terug naar de bedoeling” trekt van Velzen het land in. Op zoek naar visies en oplossingen.

Waar het misging

In zijn nieuwe boek analyseert Van Velzen eerst waar het misging. Want het ging behoorlijk mis door alle eisen die aan onze sector worden gesteld en door de gelijktijdige grootschalige verandering in wooneisen van onze huurders. Met als gevolg dat er niet alleen in kwantitatieve zin een groot tekort aan woningen is ontstaan, maar ook in kwalitatieve zin schieten woningen op veel plekken tekort. De schuldvraag? Die is eigenlijk niet zo belangrijk, we moeten weten waar we vandaan komen en hoe we vooruit kunnen. Want dat we vanaf nu vooruit kunnen en moeten is zeker.

Waardenmodel

Volgens het concurrerend waardenmodel van Quinn kun je de corporatie beschouwen als integrale regisseur van de leefruimte. Dat schept een grotere verantwoordelijkheid dan waar we ons tot nog toe bewust van zijn. En het schept nieuwe kansen en perspectieven. Welke dat zijn ontdekken we onderweg door onder meer de bijdragen van leden, bestuurders en externe experts.

Inhoudsopgave

1 Aanleiding voor dit boek

2 Waar ging het eigenlijk mis?
2.1  De belangrijkste oorzaken van de woningcrisis op een rij

3 Zo wordt de behoefte aan woningen bepaald
3.1 Het belang van prognosesv
3.2 De betrouwbaarheid van prognoses

4 Cijfers en feiten

5  Over systemen en mensen: Woningcorporaties en hun klanten
5.1  Van systeem naar bedoeling
5.2 De beleidsparadox in een organisatie

6 Wat corporaties weten over hun huurders
6.1  Het gebruik van bewonersprofielen
6.2 De eigen verantwoordelijkheid van de bewoner

7 De inclusieve leefomgeving is bedoeld voor iedereen
7.1 De leefomgeving wordt gemaakt door mensen
7.2 De data gedreven leefomgeving
7.3 De infrastructuur in een mensgerichte omgeving
7.4 De openbare ruimte – waar het allemaal gebeurt
7.5 De inclusieve leefomgeving is voor iedereen toegankelijk
7.6 Gebiedsontwikkeling en de gebruiker
7.7 Typologie van gebouwen

8 De betekenis van woonkwaliteit en leefbaarheid
8.1  Woonkwaliteit
8.2 Leefbaarheid
8.3 Het effect van gemengde wijken op de leefbaarheid
8.4 Betaalbaarheid als onderdeel van een leefbare woonsituatie

9 Wie voert de regie in de leefomgeving?

10 Samenvattende terugblik; aanbevelingen

E-book ontvangen

Als lid van CorporatieNL kun je deze publicatie downloaden. Ga naar het ledenplatform, klik op de kennisbank en je treft er deze titel. Er zijn geen kosten of andere voorwaarden.

Nog geen lid? Regel vandaag nog je lidmaatschap van CorporatieNL en krijg toegang tot de kennisbank inclusief dit boek. Je kunt dan voortaan ook gelijk deelnemen aan alle events, trainingen en commissies.