Jacques Steegemans (Talis): “Aanbelacties tijdens coronatijd”

Maatschappelijk / 25 februari 2021
Katie Løndal
Katie Løndal
Redacteur, CorporatieNL

Ons werk neemt toe en wordt complexer omdat er steeds meer kwetsbare personen zijn. Dat heeft gevolgen voor de dienstverlening aan bewoners. En het heeft gevolgen voor de prioriteiten van de corporatie. CorporatieNL zoekt uit hoe onze sector ervoor staat en waar we naartoe bewegen. Daarom vroegen we aan Jacques Steegemans, kwaliteitsmedewerker leefbaarheid bij Talis, naar zijn ervaringen met kwetsbare mensen.

In hoeverre heeft Talis als corporatie te maken met kwetsbaren?
Jacques Steegemans: “Natuurlijk hebben wij hiermee te maken. Wij huisvesten een doelgroep die voor een deel kwetsbaar is of snel kwetsbaar kan worden.”

En wat voor invloed heeft Covid-19 op kwetsbaren?
Steegemans: “Het leidt tot minder contacten, de financiële kwetsbaarheid wordt groter en meer eenzaamheid. Een beperkte groep huurders wordt lakser, zijn sneller gepikeerd en reageren heftiger. Ze hebben een kort lontje. De overige huurders gaan zo goed en zo kwaad als het kan door met hun leven binnen de huidige omstandigheden.”

Wat voor invloed heeft Covid-19 op jullie contact met kwetsbare huurders?
Steegemans: “We moeten op zoek naar andere manieren van contact. We kunnen niet zomaar even op huisbezoek gaan. We merken ook dat sommige zorgpartijen de zorg niet meer aan huis leveren en veel telefonisch doen. Dat kan funest zijn voor de begeleiding van iemand. We kunnen op dit moment gezien de huidige maatregelen  geen bijeenkomsten meer organiseren, want ontmoetingsruimtes zijn gesloten. We zoeken naar alternatieven wat er wel kan. Zo hebben we in het voorjaar balkonbingo en balkongym georganiseerd.”

Wat doen jullie om zo goed mogelijk met deze situatie om te gaan?
Steegemans: “Wij blijven het contact zoeken. Bellen mensen op of maken een praatje aan de voordeur met inachtneming van de richtlijnen. Samen met welzijn, gemeente en anderen ondernemen we aanbelacties. Gewoon vragen hoe het gaat en of iemand hulp nodig heeft. En als er hulp nodig is dan schakelen we die in. Onze wijkbeheerders zijn continu in de wijk aanwezig om signalen op te vangen en het gesprek te voeren. Met huurders waar huurachterstand ontstaat gaan wij vroegtijdig in gesprek.”

In hoeverre kunnen corporaties en andere betrokken (beter) samenwerken om problemen met kwetsbaren te voorkomen of op te lossen?
Steegemans: “Problemen voorkomen kunnen we niet, maar problemen oplossen wel. Eenzaamheid lossen we niet op zolang contacten nauwelijks mogen. Een praatje maken aan de deur kan altijd. Samen met andere partijen de deuren langsgaan. Mensen met schulden doorverwijzen. Flexibel zijn in de oplossing en niet star vasthouden aan beleid. Kijken wat wel mogelijk is in plaats van wat niet kan.”

Welke tips heb je voor andere corporaties?
Steegemans: “Blijf het gesprek voeren met je huurders, al is het op een andere manier. Ondersteun en doe mee aan activiteiten die al worden georganiseerd door andere partijen in de wijk. Ga samen langs de deuren. Dit wordt erg op prijs gesteld.”

Dit interview verschijnt tevens in bewerkte vorm als artikel in het e-book De kracht van kwetsbaren dat alle leden van CorporatieNL in 2021 gratis ontvangen.