Jean-Paul Oudenaarden (Thuisvester): “Data kan helpen bij vastlopende woningmarkt”

Digitaal / 10 februari 2020
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Dat de toename van data nieuwe mogelijkheden biedt voor de corporatie wordt steeds duidelijker. Ook kleven er bezwaren aan die toename. Is het verstandig voor ons om mee te gaan in de nieuwe ontwikkelingen of zouden we ons moeten verzetten? Jean-Paul Oudenaarden is Programmamanager Kwaliteit bij Thuisvester, de Brabantse woningcorporatie met ruim 15.000 huurwoningen. We vroegen naar de visie van Jean-Paul.

Toename data

“Er komt hoe dan ook steeds meer data voort uit de verdergaande digitalisering van informatie en processen. Je hebt ermee te dealen, ook zonder dat je er actief naar op zoek bent. Daarnaast delen en combineren we data ook steeds meer door toenemende samenwerking in ketens. De opgave zit in het op orde houden van een bepaalde basis datakwaliteit en het proactief interpreteren van die data om goed te kunnen blijven dienstverlenen en functioneren als organisatie.”

Gevolgen voor corporatie

“Werk gaat anders uitgevoerd worden en daardoor worden andere competenties, zoals analyse, digitale vaardigheden en flexibiliteit belangrijker; de snelheid van verandering neemt toe en het wordt steeds lastiger om technologische innovaties volledig te doorgronden.”

Gevolgen voor maatschappelijke opgave

“De maatschappelijke opgave wordt in sommige gevallen makkelijker doordat er meer opties en middelen komen door het toevoegen van digitaliseren en het koppelen van systemen. Of er zullen nieuwe inzichten ontstaan doordat we data die er nooit was nu kunnen interpreteren en combineren. In andere gevallen wordt de maatschappelijke opgave moeilijker om in de toegenomen complexiteit van factoren en data de juiste keuzes te maken.”

Kans voor woningmarkt

“Ik verwacht dat er voor de vastlopende woningmarkt en mutatiepatronen meer inzichten in patronen en opties te halen zijn uit het combineren van data. Dat is geen druk op de knop, maar als je het zoek- endoorstroomgedrag van huidige bewoners kunt matchen met dat van woningzoekenden en de beschikbare woonruimte als verbindende schakel (dus verschillende bronnen) dan verwacht ik dat je aanknopingspunten kunt vinden om de woningzoekenden sneller naar vrijkomende mogelijke geschikte woonruimte te leiden. Is het niet direct volautomatisch dan is het wel indirect door inzichten voor procesverbetering of portefeuillesturing.”

“Op seminars kun je al voorbeelden voorbij zien komen waarin de eerste stap (het zoeken en combineren van data) al snel en eenvoudig gebeurt door data scientists. De centrale boodschap is dat ook die ontwikkelingen en technieken veel sneller gaan dan we doorhebben.”

Gegevens uitwisselen

“Ik denk in het algemeen dat het meer uitwisselen van gegevens voor iedereen kansen kan bieden. Je moet het alleen wel doordacht en zorgvuldig uitgewerkt met het oog op privacy doen vanuit een duidelijke bedoeling en businesscase. Daar is lef en oprechte samenwerking vanuit een gedeeld belang voor nodig in nieuwe samenwerkingsvormen. En de basis op het niveau van de individuele partij moet op orde zijn.

Databedreven Thuisvester

“Of Thuisvester al voldoende databedreven is? Het verschilt per onderdeel. Er is een basis, maar die is nog te smal en daar moeten we op blijven acteren en de wil hebben om die te verbeteren en te verbreden. Het is voor mij geen vraag of we er als organisatie mee om moeten kunnen gaan.”

 

Meer visies

In de komende weken verschijnen meer artikelen bij CorporatieNL met de visies van bestuurders en directieleden van onder meer deltaWonen, Mooiland, Mitros, Woonstede, KleurrijkWonen, Vidomes, ILT, Lefier, Het Groninger Huis, BMC, Rabobank, cegeka-dsa, Zaam Wonen, HC&H.

Thuisvester