Jurre Terhorst (Intermaris): “Urgente uitdagingen in sector oplossen”

Vastgoed / 13 januari 2022
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Samen moeten we ervoor zorgen dat iedereen in Nederland beschikt over een thuis. Ondertussen zijn onze opgaven op het gebied van bouwen, verduurzamen en onderhoud groot en zijn de beschikbare middelen beperkt. De nieuwe Vastgoed Commissie van CorporatieNL speelt een belangrijke rol in het bedenken en realiseren van nieuwe oplossingen.

We zijn dan ook zeer verheugd dat Jurre Terhorst, portefeuillemanager bij Intermaris, zitting zal nemen in de Vastgoed Commissie. We vragen Jurre naar zijn vastgoedvisie, wat ziet hij?

Wat zie je als de belangrijkste vastgoeduitdagingen voor Nederland?

Jurre Terhorst: “De grootste uitdaging is de klimaatopgave: het verduurzamen en klimaatbestendig maken van de woningvoorraad. Dat gecombineerd met het feit dat er zo’n 1 miljoen woningen bijgebouwd moeten gaan worden is een grote uitdaging, zowel in financiële zin als praktisch: komen vergunningen op tijd rond, is er voldoende personeel en materiaal beschikbaar? We zullen alle zeilen moeten bijzetten.”

Zijn hier eenvoudige oplossingen voor te bedenken?

Jurre: “Er is niet één oplossing voor dit vraagstuk, daarvoor is het te complex. Veel hangt met elkaar samen. Zo staan sommige oplossingen voor de energietransitie haaks op circulaire principes die we moeten omarmen, simpelweg omdat er te weinig grondstoffen beschikbaar zijn.”

Wat kan de rol van woningcorporaties zijn in het oplossen van de uitdagingen?

Jurre: “Woningcorporaties kunnen vanuit verschillende perspectieven een grote rol spelen. In de warmtetransitie vervullen corporaties al geregeld de rol van startmotor: zij zijn de partij die de benodigde massa leveren om bijvoorbeeld een warmtenet te kunnen aanleggen. Daarnaast zijn corporaties grote opdrachtgevers en kunnen ze door meer circulair in te kopen echt een verschil maken.”

Wat is je persoonlijke motivatie om onze uitnodiging te aanvaarden en zitting te nemen in de Vastgoed Commissie van CorporatieNL?

Jurre: “Vraagstukken over verduurzaming van de gebouwde omgeving, maar ook over de enorme bouwopgave, houden mij erg bezig. Ik hoop en verwacht dat deze commissie een rol kan spelen in het agenderen van problemen en vooral in het zoeken naar oplossingen daarvoor.”

Wanneer vind je dat de Vastgoed Commissie geslaagd is in haar missie?

Jurre: “In mijn ogen is de commissie geslaagd op het moment dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan het oplossen van de meest urgente uitdagingen in de corporatiesector.”