Karel Smitsmans (Zaam Wonen): “Data verzamelen nooit doel op zich”

Digitaal / 07 februari 2020
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

De bedoeling van meer data is dat het ons werk makkelijker maakt. Dat zegt directeur-bestuurder Karel Smitsmans van Zaam Wonen uit Stein. De Limburgse corporatie biedt met haar 23 medewerkers passende huisvesting aan mensen die daar zelf niet voldoende in kunnen voorzien. In hoeverre is zij al datavaardig? En welke kansen bieden data voor Zaam Wonen? We vragen het aan bestuurder Smitsmans.

Functie en expertise

Volgens Smitsmans hebben data hebben meerdere functies. Ze zijn nodig om beter inzicht te krijgen in de huidige situatie, bijvoorbeeld de kenmerken van de woningvoorraad of de staat van de woningmarkt. En om zicht te krijgen op de effecten van het beleid van Zaam Wonen. “We schieten nu niet door in het verzamelen maar zetten een stap voorwaarts die mogelijk wordt door nieuwe technieken.”

Het omgaan met data vraagt van medewerkers meer inzet bij het verzamelen, beheren en analyseren. Dit vereist nieuwe expertise, maar ook kritisch vermogen. Je moet je afvragen: waarom wil ik dit weten, wat kan ik ermee, in hoeverre dragen data bij aan het behalen van onze doelen?

Doelen en data

Het is de vraag of de maatschappelijke opgave juist makkelijker of moeilijker wordt door het beschikken over meer data, systemen en digitale mogelijkheden. Karel Smitsmans zegt daarover dat het de bedoeling is dat het ons werk makkelijker maakt. Het verzamelen en gebruiken van data mag nooit een doel op zich worden, maar is altijd ondergeschikt aan het behalen van de maatschappelijke doelen van Zaam Wonen.

In dat verband kunnen data een grotere rol spelen bij een aantal actuele vraagstukken. Smitsmans denkt daarbij aan vastgoeddata en basisinfo over de woningen inclusief zaken als woningkwaliteit en onderhoudslasten.

Samenwerken

Uitwisseling van data ligt in het verlengde van Zaam Wonen’s noodzakelijke samenwerking met maatschappelijke partners zoals gemeenten en zorg. Zonder samenwerking is het niet mogelijk om haar doelen te bereiken. Privacywetgeving ziet zij daarbij als een belemmering.

Voor Zaam Wonen is het werken met data betrekkelijk nieuwe materie. Zij neemt zich dan ook voor om zich hierin verder te ontwikkelen.

Meer visies

In de komende weken verschijnen meer artikelen bij CorporatieNL met de visies van bestuurders en directieleden van onder meer deltaWonen, Mooiland, Mitros, Woonstede, KleurrijkWonen, Vidomes, ILT, Lefier, Het Groninger Huis, BMC, Rabobank, cegeka-dsa, Thuisvester, HC&H.

 

Zaam Wonen