Karen Otten (ABB): “Uitdagingen voor bouwen ideale huis”

Vastgoed / 24 april 2023
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Een thuis is zoveel meer dan een dak boven je hoofd. Hoe zorgen we er samen voor dat iedereen een thuis heeft? We vragen onze leden wat zij onder een thuis verstaan en hoe zij meehelpen om de grote ambitie te realiseren.

We vroegen Karen Otten naar haar visie op een thuis voor iedereen. Karen is Conceptontwikkelaar bij ABB Ontwikkeling B.V.

Tegen welke uitdagingen lopen jullie op bij het ontwikkelen van een thuis.

Karen: “De grondwaarden, bij aankoop van een locatie, zijn bepalend voor het te realiseren programma. Bij een hoge grondwaarde is het niet altijd mogelijk of geeft dit een extra uitdaging om op deze locatie betaalbare producten te realiseren.”

“Ook zien we in de huidige markt natuurlijk de enorm stijgende bouwkosten wat het moeilijk maakt om de woning betaalbaar te houden.”

“Daarnaast loop je aan tegen de voortdurend wijzigende eisen, regelgeving en wensen vanuit het Rijk, provincie en gemeente (onder voorgaande ook genoemd stikstof). Bepaalde ontwikkelingen of locaties zijn hierdoor moeilijker of niet haalbaar te krijgen.”

“Een laatste onderdeel is capaciteit door de krapte op de arbeidsmarkt. Wij hebben verschillende locaties in eigendom, waar wij klaar staan maar door capaciteit bij derden nog niet ontwikkeld kunnen worden. Ook al kunnen wij vaak het proces grotendeels zelf trekken en daarmee o.a. een gemeente maximaal ontlasten.”

Hoe kunnen andere organisaties jullie hiermee helpen en op welke manier. Kan een gemeente bijv. iets doen, of marktpartijen of bewoners.

Karen: “Vroegtijdig samenwerking met alle partijen/stakeholders in een gebiedsontwikkeling om wensen en mogelijkheden naast elkaar te leggen.”

“Nog een denkrichting is om bij binnenstedelijke ontwikkelingen de standaardparkeernormen los te laten en op zoek te gaan naar integrale mobiliteitsoplossingen. Op deze manier hoeven niet de dure parkeervoorzieningen gemaakt te worden en is er meer ruimte voor leefruimte in plaats van parkeerplaatsen.

Een denkrichting hierbij is deelauto’s deel(bak)fietsen en deelscooters, indien mogelijk in combinatie met een OV-netwerk.”

Hebben jullie een voorbeeld van een complex, wijk of anderszins wat voor jullie echt een thuis is.

Spijkenisse, Stella Nova

Karen: “In Spijkenisse zijn wij bezig met het project Stella Nova, onderdeel van de herontwikkeling/gebiedsontwikkeling van de wijk Sterrenkwartier. In deze gebiedsontwikkeling worden circa 450 nieuwe woningen gebouwd. In samenwerking met de woningcorporatie Maasdelta Groep en de Gemeente Spijkenisse wordt het plan uitgevoerd.

Het is een project voor iedereen. In het plan worden huur- en koopwoningen gerealiseerd. Appartementen, beneden-/bovenwoningen en eengezinswoningen in diverse typen. Diverse woningtypen betekent een diversiteit aan bewoners. Centraal in elke deelfase is een kleinschalig park gelegen. Een plek voor de bewoners om samen te komen en voor de kinderen op te spelen. Dat maakt een wijk een prettige leefomgeving.”

Dordrecht, Amstelwijck Park

“Ook geeft het nieuwbouwplan Amstelwijck Park in Dordrecht het gevoel van thuis. In het woongebied wordt groen omarmt en bewoners krijgen het gevoel van vakantie. De huizen zijn ruim opgezet in een parkachtige omgeving waar groen en water de hoofdrol spelen. Amstelwijck Park is opgezet vanuit de beleving van de voetganger en fietser, zodat je hier vrij kunt lopen en recreëren én jouw kinderen veilig kunnen spelen! De hoven zijn doodlopend en autoluw. Hier ontmoet je je directe buren gemakkelijk.”

Wat kan CorporatieNL doen om jullie te helpen?

Karen: “Wij zouden graag meer met corporaties in gesprek gaan. Op deze manier kunnen wij elkaar helpen met woningbouwopgaven (zowel nieuwbouwopgaven, transformaties als   gebiedsontwikkelingen).”

 

Dit interview verschijnt tevens als artikel in het e-book Een thuis voor iedereen in 2030, dat alle leden van CorporatieNL ontvangen en dat beschikbaar komt in het ledenplatform.