Leonie Heezen (Bo-Ex): “Zorg voor inzicht in psychische kwetsbaarheid”

Maatschappelijk / 26 juli 2021
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

De toename in aantallen kwetsbaren, maar ook in multiproblematiek zorgt voor situaties die steeds vaker uit de hand lopen. Toch hoeft dit niet zo te zijn, als we in staat zijn om anders naar het probleem te kijken. Want als we anders durven organiseren en coördineren ontstaan ineens nieuwe perspectieven die ons toekomstbestendig maken. Leonie Heezen werkt als stafmedewerker bij CorporatieNL-lid Bo-Ex en vertelt over haar ervaring met het project ‘Samen sterk zonder stigma’.

Adequaat omgaan met kwetsbaren

Met het oog op mensen met een psychische kwetsbaarheid, heeft corporatie Bo-Ex gekozen voor het project ‘Samen sterk zonder stigma’. Het doel van dit project is dat medewerkers zo adequaat mogelijk met deze huurders om kan gaan. We vroegen Leonie Heezen, stafmedewerker wonen bij Bo-Ex, waarom ze juist voor dit project hebben gekozen.

Heezen: “We werken samen met Stichting Samen Sterk Zonder Stigma omdat we in onze wijken ook te maken hebben met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit zijn mensen die, vaker dan vroeger, vooral thuis de ondersteuning vanuit instanties krijgen. Hierdoor krijgen onze medewerkers meer met mensen te maken die kampen met deze kwetsbaarheid. We willen dat onze medewerkers hier zo adequaat mogelijk mee omgaan.”

Kennis en handvatten

Naast dit project, hebben veel medewerkers de opleiding Mental Health First Aid (MHFA) gevolgd. Dit is een cursus voor eerste hulp bij psychische problemen. Heezen: “In een aantal dagdelen hebben onze medewerkers inzicht gekregen in ziektebeelden, zodat er meer begrip ontstaat. Daarnaast hebben ze handvatten gekregen om effectiever te communiceren met huurders met een psychische kwetsbaarheid. In een aantal wijken is de cursus MHFA aangeboden in de wijken zelf, waardoor buurtbewoners en buurtwerkers – waaronder onze medewerkers – met elkaar de cursus hebben doorlopen en elkaar kennen, waardoor ze elkaar ook sneller kunnen vinden als het nodig is.”

En wat is het resultaat van dit project? Heezen: “In elk geval bredere kennis, en meer vaardigheden. En het netwerk heeft een boost gekregen.”

Samenwerking

Door een goede samenwerking kan er van elkaar worden geleerd en kan er vaak meer worden bereikt. Dit geldt ook voor corporaties die te maken hebben met mensen die kampen met een kwetsbaarheid. Want in hoeverre vindt Leonie Heezen dat corporaties en andere betrokken beter kunnen samenwerken om problemen met mensen die kampen met een kwetsbaarheid te voorkomen of zelfs op te lossen?

Heezen: “Zeker voor psychische kwetsbaarheid zeg ik: doe dit samen, en regel in de wijken de cursus MHFA als dit mogelijk is. Neem ook eens contact op met Samen Sterk Zonder Stigma, ze leveren op laagdrempelige wijze workshops waar je medewerkers blij van worden, omdat zij inzichten krijgen van ervaringsdeskundigen in het hebben van een psychische kwetsbaarheid.”

Dit interview verschijnt tevens in bewerkte vorm als artikel in het e-book De kracht van kwetsbaren dat alle leden van CorporatieNL gratis ontvangen.