Linda de Groen (De Leeuw Van Putten): “Regeling Van Goed naar Beter voor doorstroming senioren”

Maatschappelijk / 06 februari 2023
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Een thuis is zoveel meer dan een dak boven je hoofd. Hoe zorgen we er samen voor dat iedereen een thuis heeft? We vragen onze leden wat zij onder een thuis verstaan en hoe zij meehelpen om de grote ambitie te realiseren.

Zo vragen we Linda de Groen naar haar visie op een thuis voor iedereen. Linda is Manager Wonen bij corporatie De Leeuw Van Putten uit Spijkenisse.

Een thuis is iets anders dan een huis. Wat is volgens jouw organisatie een thuis?

Linda de Groen: “Een thuis is de plek waar het fijn en veilig wonen is, zowel in de woning als is in de woonomgeving.”

Wat zijn voor jouw organisatie de belangrijkste aandachtsgroepen?

Linda: “De bijzondere doelgroepen zoals statushouders, uitstromers uit zorginstellingen en senioren.”

Hoe helpen deze mensen bij het zoeken van een thuis. Welke begeleiding bieden jullie?

Linda: “De statushouders en uitstromers helpen we via een urgentieplaatsing. De begeleiding wordt gegeven door de zorgpartijen, maar wij gaan regelmatig op huisbezoek.”

“Voor senioren kennen we de regeling Van Goed naar Beter. Op deze wijze proberen we senioren die in te grote eengezinswoningen wonen te verhuizen naar een passende seniorenwoning. Onze seniorencomplexen beschikken ook over een gezamenlijke recreatieruimte, zodat het niet alleen fijn wonen is in de woning, maar bewoners ook de gelegenheid hebben om dicht bij huis sociaal actief te zijn.”

Tegen welke problemen loop je daarbij op. Hoe ga je dit oplossen?

Linda:”Het aantal senioren dat nog in een te grote en niet passende woning zit is groot, dus dit is een meerjarenplan. De overige groep bijzondere doelgroepen wordt steeds groter, wat soms effect heeft op de leefbaarheid van een wijk. De uitdaging is om een wijk en buurt leefbaar te houden voor iedereen.”

Wat is er nodig om wonen, zorg en welzijn met elkaar te verbinden?

Linda: “Een gezamenlijk doel voor ogen hebben en indien nodig het kunnen delen van informatie tussen partijen over de bewoners.”

Hebben jullie een voorbeeld van een complex, wijk of anderszins wat voor jullie echt een thuis is.

Linda: “We zijn dit nog aan het opbouwen over ons hele bezit. Afgelopen  jaar hebben we hiermee een start gemaakt aan de Verdilaan in Spijkenisse. In een seniorencomplex hebben we een recreatiemogelijkheid binnen en buiten gecreëerd. Bewoners worden begeleid door een welzijnspartij om samen activiteiten te kunnen organiseren.”

 

Dit interview verschijnt tevens in bewerkte vorm als artikel in het e-book Een thuis voor iedereen in 2030, dat alle leden van CorporatieNL ontvangen en dat beschikbaar komt in het ledenplatform.

Website De Leeuw Van Putten