Maarten Vermeulen nieuwe voorzitter Vastgoed Commissie

Vastgoed / 28 december 2021
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

De opgaven op het gebied van bouwen, verduurzamen en onderhoud zijn groot. En de middelen zijn beperkt. Toch moeten we samen met alle leden van CorporatieNL zorgen voor een fatsoenlijke en beschaafde samenleving met een eigen plek voor iedereen. De nieuwe Vastgoed Commissie speelt daarin een cruciale rol.

We zijn dan ook buitengewoon vereerd dat Maarten Vermeulen de nieuwe Vastgoed Commissie wil voorzitten. Wie is Maarten en welke vastgoedontwikkelingen ziet hij?

Wat zie je als de belangrijkste vastgoeduitdagingen voor Nederland?

Maarten Vermeulen: “Interessante vraag. Dit hangt er helemaal vanaf hoe je vastgoed definieert. Maar om een begin te maken is het tekort aan woningen één van de grootste uitdagingen waar wij op dit moment, en in de jaren die komen gaan, binnen de vastgoedsector voor staan.”

“Dit in combinatie met de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, het anticiperen op klimaatverandering (bijvoorbeeld de verhoging van de zeespiegel) en de betaalbaarheid van maatregelen, vormen wat mij betreft de grootste uitdaging met de hoogste urgentie.

Zijn hier eenvoudige oplossingen voor te bedenken?

Maarten: “Ik denk het niet omdat alles met alles samenhangt en ook de huidige wet- en regelgeving niet is ingericht voor snelle en flexibele besluitvorming. Ook geldt dat het vinden van een oplossing nog niet betekent dat de uitvoering ervan eenvoudig zal zijn.”

“Desondanks weet ik uit ervaring dat onder druk alles vloeibaar wordt, dus zodra de ‘sense of urgency’ toeneemt komt er een moment dat alle neuzen in dezelfde richting gaan wijzen en oplossing en implementatie in één keer heel snel kunnen gaan.”

Wat kan de rol van corporaties zijn in het oplossen van de uitdagingen?

Maarten: “Woningcorporaties hebben een bijzondere rol binnen de Nederlandse samenleving en vastgoedsector. Woningcorporaties moeten namelijk zorgen voor goede en betaalbare huisvesting voor mindere inkomens in Nederland en deze groep zal in de komende jaren toenemen.”

“Door hun positie in de lokale samenleving, de banden die bestaan met tal van relevante instanties, alsmede door de aanwezige kennis en ervaring binnen de sector kunnen woningcorporaties bij uitstek een rol spelen bij het aangaan van de eerdergenoemde uitdaging.”

“Allereerst omdat het samenbrengen van betaalbaarheid en verduurzaming nu ook al op de (strategische) agenda van woningcorporaties staat en daarnaast omdat woningcorporaties eerder dan commerciële vastgoedorganisaties geneigd zullen zijn een holistische / integrale benadering te kiezen voor (strategische) vastgoedvraagstukken. Hier bedoel ik mee dat het sociaal-maatschappelijke rendement (versus financieel rendement) een grote rol speelt in de besluitvorming.”

Wat is je persoonlijke motivatie om onze uitnodiging te aanvaarden en zitting te nemen in de Vastgoed Commissie van CorporatieNL?

Maarten: “Sinds een aantal jaren ben ik commissaris bij een middelgrote woningcorporatie omdat ik graag mijn vastgoedkennis en –ervaring wil inzetten voor andere dan puur commerciële doelen. Ik zie het als mijn plicht om daar waar ik kan een bijdrage te leveren aan een optimaal woonklimaat in Nederland.”

“Deze commissie ligt in het verlengde van mijn commissariaat en heeft het, gegeven haar onafhankelijke positie en samenstelling, in zich om echt verschil te kunnen maken. Zowel bij het creëren van oplossingen als bij de uitvoering daarvan. Met name het laatstgenoemde is voor mij een belangrijke beweegreden geweest om mij voor deze commissie aan te melden.”

Wanneer vind je dat de Vastgoed Commissie geslaagd is in haar missie?

Maarten: “Het antwoord op deze vraag heb ik reeds bij de voorgaande vraag gegeven met daarbij als aanvulling dat dit proces waarschijnlijk geen einde kent maar zich meer zal gaan kenmerken als een ‘ongoing proces’ van vernieuwing en verbetering.”