Marian Teer (Woonstede): “Steeds specifiekere data nodig”

Digitaal / 02 maart 2020
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Doelstellingen van corporaties worden steeds specifieker en dit vraagt om specifiekere data. Dat zegt Marian Teer, directeur-bestuurder bij corporatie Woonstede. In aanloop naar de bijeenkomst over omgaan met data verschijnt bij CorporatieNL een serie artikelen over de toenemende hoeveelheid data en de gevolgen daarvan voor onze sector. Daarom vroegen we ook aan Marian Teer hoe zij hiernaar kijkt en wat de gevolgen voor de organisatie zijn.

Schieten we door in het verzamelen van data of doen we dat nog te weinig?
Marian Teer: “Afhankelijk van je doelstellingen verzamel je data om te bezien of je je doelen haalt. De doelstellingen worden steeds specifieker en dat vraagt dan weer om specifiekere data. Dat vind ik geen doorschieten, maar doeltreffend.”

Wat zijn de gevolgen voor je eigen organisatie, de mensen en het werk dat je steeds meer met data te maken hebt?
“Het verzamelen en analyseren van grote hoeveelheden in- en externe data en de doorvertaling hiervan naar beleid en uitvoering is een nieuwe vaardigheid. Hiervoor zijn investeringen in opleidingen van de medewerkers en specifieke software noodzakelijk.”

Wordt de maatschappelijke opgave juist makkelijker of moeilijker doordat we over meer data beschikken?
Ik denk dat de maatschappelijke opgave complexer wordt, omdat er meer mensen met complexere problematiek zelfstandig blijven wonen. In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) blijft het uitwisselen van gegevens over mensen lastig, ongeacht de digitale mogelijkheden.”

Voor welk belangrijk vraagstuk zou het gebruik van data een grotere of betere rol moeten spelen?
“Data kan een grotere rol spelen in het inzicht krijgen in de kwaliteit en de toekomstige onderhouds- en investeringsbehoefte van het vastgoed. Daardoor kun je een gedegen meerjarenonderhoudsbegroting opstellen met aandacht voor alle beleidsthema’s”

Zouden we onderling meer gegevens moeten uitwisselen met maatschappelijke of juist minder?
“Ik vind dat gegevensuitwisseling juist ten behoeve van de mensen die het betreft meer mogelijk zou moeten zijn en niet op privacy moet afstuiten.”

In hoeverre vind je dat jouw organisatie al voldoende vaardig is in het omgaan met de toenemende hoeveelheid data?
“Om dat te stimuleren organiseren we begin maart met alle corporaties in FoodValley een bijeenkomst met als onderwerp digitalisering, robotisering en Big Data bij corporaties.”

Meer visies

In de komende weken verschijnen meer artikelen bij CorporatieNL met de visies van bestuurders en directieleden van onder meer deltaWonen, Mitros, GroenWest, Staedion, Thuisvester, KleurrijkWonen, Vidomes, ILT, Lefier, Mercatus, Het Groninger Huis, Mooiland, Rabobank, cegeka-dsa, Zaam Wonen, SmartR, HC&H.