Mariette Broesterhuizen (BuurtBoost): “In 8 stappen naar woongeluk”

Vastgoed / 29 mei 2023
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Een thuis is zoveel meer dan een dak boven je hoofd. Hoe zorgen we er samen voor dat iedereen een thuis heeft? We vragen onze leden wat zij onder een thuis verstaan en hoe zij meehelpen om ervoor te zorgen dat iedereen in 2030 een thuis heeft.

We vroegen Mariette Broesterhuizen naar haar visie op een thuis voor iedereen. Mariette is Strategisch Manager bij BuurtBoost dat onderdeel is van VORM, specialist in vastgoed voor gebieds- en vastgoedontwikkeling. BuurtBoost heeft een plan ontwikkeld dat in 8 stappen leidt naar woongeluk.

Wat is volgens jouw organisatie een thuis?

Mariette Broesterhuizen: “Een thuis is voor iedereen anders. Voor de een is dat een veilige plek, voor de ander een goed bereikbare buurt. Dit geldt ook voor een buurt met veel voorzieningen in de nabijheid of specifiek een betaalbare woning. Een belangrijke voorwaarde voor een gelukkige woonomgeving is voor de meesten een woning waar je jezelf kunt zijn en zelf kunt beslissen of je je terugtrekt of dat je juist mensen wilt ontmoeten. Uiteindelijk is een eigen unieke plek voor iedereen anders. BuurtBoost streeft naar woongeluk voor iedereen. Dit doen wij door randvoorwaarden te scheppen, waardoor mensen het woongeluk echt gaan ervaren.”

Hoe zorgen jullie dat zoveel mogelijk mensen een thuis krijgen?

Mariette: “Wij versnellen buurtontwikkeling door een slim stappenplan bestaande uit 8 stappen, waarmee wij van initiatief tot en met gebruik een bijdrage leveren aan de buurtontwikkeling. Voor elke stap ontwikkelen wij tools en producten die bijdragen aan versnelling. Betrokkenheid van buurtbewoners en andere belanghebbenden in deze buurtaanpak is hierin niet weg te denken. Dit doen wij ook door woonproducten te ontwikkelen die aantrekkelijk, duurzaam en betaalbaar zijn om in te wonen, zoals de BuurtBoost Optopper.”

Stappenplan
Prototype Optopper

Tegen welke uitdagingen lopen jullie aan?

Mariette: “BuurtBoost is bekend met de drempels in buurtontwikkeling, maar vindt dat juist een uitdaging! Wij versnellen buurtontwikkeling, door de problemen en uitdagingen te ontwarren. Dit doen we aan de hand van een helder stappenplan, zodat we samen met onze klanten – dat zijn woningcorporaties, gemeenten en beleggers – de uitdagingen aan kunnen gaan en concrete oplossingen voor fysieke en sociale uitdagingen kunnen bieden. Een paar voorbeelden van uitdagingen die wij tegenkomen:

  • betaalbaarheid (maar daar hebben we een oplossing voor in de vorm van betaalbare woonproducten zoals de BuurtBoost Optopper of het BuurtBoost appartement);
  • besluitvorming en procedures duren lang;
  • draagvlak en betrokkenheid van de buurt. Hoe krijgen we de bewoners geactiveerd en betrokken. Dit doen we door ze middels participatie vanaf het begin te betrekken bij het proces.”

Hoe kunnen andere organisaties jullie hiermee helpen en op welke manier. Kan een gemeente bijv. iets doen, of marktpartijen of bewoners?

Mariette: “BuurtBoost staat voor een integrale aanpak. Samen met gemeente en corporaties verbeteren wij buurten integraal: op sociaal en fysiek vlak. Buurten en wijken waar de leefbaarheid onder druk staat en die op meerdere vlakken ‘monotoon’ zijn. Monotoon houdt in dat er in deze buurten veel eenzijdig woningaanbod is, eenzijdige bewoning, weinig functies, eenzijdig ingerichte openbare ruimtes en op de landelijke Leefbarometer scoren deze buurten laag. We kijken samen met de gemeente, bewoners en andere belanghebbenden naar de uitdagingen en pakken dit samen aan. Uitdagingen op het gebied van verduurzaming, verdichting, veiligheid, mobiliteit en leefbaarheid. Deze aspecten horen bij integrale buurtontwikkeling en zijn van belang voor het creëren van leefbare plekken voor de bewoners. Natuurlijk betrekken wij bewoners in het hele traject intensief. Zij zijn immers de kenners van de buurt en we zetten ons uiteindelijk allemaal in voor deze bewoners. Zij verdienen het om fijn te wonen en wij bouwen graag mee aan hun woongeluk!

Wij komen graag in contact met gemeenten en woningcorporaties om gezamenlijk op te trekken om buurten waar de leefbaarheid onder druk staat aan te pakken. Buurten die ‘mono’ zijn op alle vlakken gezamenlijk te verrijken en  ‘multi’ te maken.”

Hebben jullie een voorbeeld van een complex, wijk of anderszins wat voor jullie echt een thuis is?

Mariette: “Een thuis is voor iedereen anders. Waar het voor de een de fijne woonkamer met uitzicht op groen is, is het voor de ander een veilige route naar huis of een schone galerij waar makkelijk contact met de buren tot stand komt. BuurtBoost zorgt in projecten dat de randvoorwaarden om een fijn thuis te hebben, er komen. Een van die randvoorwaarden is de BuurtBoost Optopper, een houten modulaire woning die is ontwikkeld om op bestaande gebouwen te plaatsen. De Optopper is een volwaardig appartement die op vrijwel iedere naoorlogse flat geplaatst kan worden. Ontwikkeld als een woonproduct, voor toepassing in grote aantallen en volgens een standaard methodiek. Die standaardisering zorgt voor een aanzienlijke versnelling in de ontwikkeling en realisatie. Het streven is: nog slechts maximaal 20 procent maatwerk en 80 procent standaardisatie. Scenario’s uitwerken, rekenen, ontwikkelen en bouwen: iedere processtap verloopt even efficiënt. Verdichten gaat makkelijk en snel – en dus hebben woningzoekenden sneller een passende woning.”

Wat kan CorporatieNL doen om jullie te helpen?

Mariette: “Het organiseren van kennissessies en het verbinden van partijen, zodat we in buurtontwikkelingen gezamenlijk kunnen optrekken. Alleen samen kunnen we impact maken. CorporatieNL kan ons helpen met het leggen van contact met corporaties, ons informeren over uitdagingen die er spelen en aan ons denken als het gaat om het vinden van een gedegen samenwerkingspartner. BuurtBoost is een initiatief van VORM. VORM heeft ruim 100 jaar ervaring in bouw, ontwikkeling, renovatie en vastgoedonderhoud en een duidelijke maatschappelijke missie: voor iedereen een unieke woning in een leefbare en duurzame buurt. Het team van BuurtBoost is divers, energiek en hecht. Met VORM als sterke partner achter ons kunnen wij hetgeen wat wij beloven en wat nodig is bij de ontwikkeling van een buurt waarmaken”

De Optopper van binnen