Nico Overdevest (Rochdale): “Waarde halen uit digitale processen en data”

Digitaal / 29 april 2021
Hellen Meijn
Hellen Meijn
Projectleider, CorporatieNL

Het werk bij de corporatie verandert de komende jaren. Want we zullen meer met robots, kunstmatige intelligentie, slimme data en cloud-diensten gaan werken. CorporatieNL onderzoekt de verschillende aspecten van de nieuwe ontwikkelingen en vraagt haar leden om een toelichting. Zo vragen we aan Nico Overdevest naar zijn visie op de digitale veranderingen. Nico is lid Raad van Bestuur van corporatie Rochdale uit Amsterdam.

Wat is jullie visie op digitale transformatie?

Nico Overdevest: “Rochdale heeft 2 jaar terug een digitaliseringsambitie opgesteld. De kern is waarde halen uit onze digitale processen en data, wat zich onder andere manifesteert in betere beslissingen en het effectiever inzetten van mensen en middelen bij het werken aan de doelen betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en sterke buurten.”

Hoe gaan jullie deze visie ontwikkelen?

Overdevest: “De komende 2 á 3 jaar zijn hierin cruciaal. Rochdale staat voor een aantal te nemen strategische beslissingen ten aanzien van de digitale ondersteuning van de werkprocessen, data-analyse en inzet van nieuwe technologieën. Hier is een roadmap op gemaakt om de uitwerkingen van de gemaakte keuzes goed te volgen.”

En wat betekent dit voor de organisatie, mensen en middelen?

Overdevest: “Voor Rochdale betekent dit het toewerken naar een digitale snelweg voor de routinematige klussen waarbij het wel mogelijk moet blijven om te komen tot menselijk contact als zaken te lastig worden. Dit betekent investeren in technologie en mensen die bijdraagt aan de efficiency en effectiviteit van de organisatie en hopelijk kwalitatief betere dienstverlening. En voor de medewerkers betere zingeving, niemand wordt gelukkig van repetitief werk.”

Welke voor- en nadelen ondervinden jullie bij de uitwerking van de visie.

Overdevest: “Het krijgen van een eenduidig beeld van wat digitale transformatie betekent of kan betekenen voor Rochdale is soms ingewikkeld en vraagt een goede en continue dialoog binnen de organisatie. Daarbij is het mooi om te zien dat Rochdale-breed mooie kansen worden gezien om te verbeteren en innoveren.”

Waar staan jullie op dit moment met de ontwikkeling van de visie, hoe ziet de toekomst eruit?

Overdevest: “We zijn onderweg. De visie is gedeeld en de route die we gaan bewandelen is uitgestippeld en de eerste stappen zijn gezet. We besteden daarbij ook aandacht voor de organisatieontwikkeling. We innoveren en investeren in zowel de Rochdale medewerkers als nieuwe technologieën.”

Dit interview verschijnt tevens in bewerkte vorm als artikel in het e-book Digitale Transformatie van Corporaties dat alle leden van CorporatieNL medio 2021 ontvangen.