Nieuw lid Habion biedt ouderen een veilig en comfortabel thuis

Corporatie / 25 september 2023
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

We verwelkomen bij CorporatieNL een belangrijke corporatie als nieuw lid. Ook alle mensen die voor Habion werken, horen er voortaan bij. De organisatie sluit daarmee aan bij een groeiend aantal corporaties, kennisinstellingen en marktpartijen die met hun expertise, inzet en aanwezigheid een succes maken van alle events, commissies, publicaties en bijeenkomsten die bij elkaar leiden tot een thuis voor iedereen in 2030.

Wie zijn de mensen achter Habion en wat doen zij zoal? We vragen het aan Nelleke Scherpbier, communicatieadviseur.

Kun je vertellen wat Habion precies doet?

Nelleke: “Habion biedt ouderen huisvesting waar ze zich thuis voelen. Verspreid over heel Nederland bezit Habion op ruim 120 locaties meer dan 11.000 wooneenheden voor ouderen; zelfstandige woningen en wooneenheden in verzorgingshuizen.”

“Het is onze missie om ouderen een veilig en comfortabel thuis te bieden. Extra aandacht hebben we daarbij voor de kwetsbare ouderen. Bij het beheer en in de ontwikkeling van nieuwe projecten vragen we altijd wat ouderen zelf willen en kunnen. Zo komen we uit op nieuwe woonvormen en tevredener wonende ouderen.”

Wat kunnen de leden van jullie leren oftewel wat heb je de leden te bieden op het gebied van bijvoorbeeld kennis?

Nelleke: “Op basis van onze missie en visie kiest Habion nadrukkelijk voor de bewoners als haar klanten. We richten ons primair op ouderen die door fysieke, psycho-geriatrische of sociale omstandigheden niet langer zelfstandig in hun huidige woning willen of kunnen blijven wonen. Bij Habion kunnen ze een woning betrekken waarin ze zelfstandig kunnen wonen, maar desgewenst zorg beschikbaar is. De zorg is altijd te gast.”

“Bovendien wil Habion lokaal een sociaal netwerk realiseren, waaraan bewoners kunnen deelnemen en zo lang mogelijk aan de maatschappij kunnen participeren. Daarin zijn we innovatief en vooruitstrevend, en dat is denk ik inspirerend voor andere partijen.”

Wat kunnen de leden voor jullie doen of waar kunnen ze jullie mee helpen?

Nelleke: “We zijn heel benieuwd naar CorporatieNL en haar leden, en zullen ongetwijfeld gaandeweg allerlei vormen van kruisbestuiving ontdekken.”

Waarom hebben jullie je eigenlijk aangemeld als lid van CorporatieNL?

Nelleke: “We zijn hiervoor gevraagd door Tino Meijn, en willen graag dit netwerk verkennen.”

Is er iets dat we beslist moeten weten over jullie organisatie of is er iets verrassends dat we nooit bij of van jullie zouden verwachten?

Nelleke: “Kijk eens op habion.nl of liv-inn.nl, daar leer je ons meteen beter kennen.”