Nieuw lid LATEI ontwikkelt precies wat toekomstige bewoners willen

Vastgoed / 15 november 2021
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

We mogen bij CorporatieNL alweer een nieuwe organisatie als lid verwelkomen. Want ook alle medewerkers van LATEI horen er voortaan bij. De organisatie sluit daarmee aan bij een groeiend aantal corporaties, kennisinstellingen en marktpartijen dat als lid van het kennisplatform een succes maakt van alle events, commissies, publicaties en bijeenkomsten. Wie zijn de mensen bij LATEI en wat doen zij zoal? We vragen het aan directeur Ard de Jong.

Kun je vertellen wat jullie organisatie precies doet?

Ard de Jong, directeur bij LATEI: “Wij ontwikkelen en verkopen precies die woningen waar behoefte aan is en dragen bij aan de realisatie van  maatschappelijke doelen voor meer leef- en woongenot. Wij willen dat mensen zich plezierig voelen in hun huis en in hun wijk. LATEI ontwikkelt woningen samen met de klant. Dit doen we voor woningbouwcorporaties en voor individuele kopers.”

“LATEI is geen traditionele projectontwikkelaar”, aldus De Jong. “Eerder een regisseur die verbindingen legt, voor synergie zorgt, in oplossingen denkt en (mede) risicodrager is. Ons aantoonbare succes en rendement komt voort uit onze doelgroepgerichte aanpak. Met inzet van enquêtes en workshops verdiepen wij ons in de wensen, uitdagingen en belangen van alle betrokkenen. Wij ontwikkelen precies dat wat de toekomstige gebruikers wensen.”

Wat kunnen de leden van jullie leren oftewel wat heb je de leden te bieden op het gebied van bijvoorbeeld kennis?

De Jong: “Met onze uitgebreide ervaring in gebiedsontwikkeling en het ontwikkelen van sociale huurwoningen voor corporaties hebben we veel kennis opgedaan. Dit betreft het gehele ontwikkelspectrum van participatie bij de initiatieffase tot en met de realisatie van woningen en gebiedsinrichting waaronder ook voorzieningen. Wij zien enorme kansen in het samenwerken met corporaties. Bijvoorbeeld bij het transformeren van wijken met een eenzijdige bevolkingsopbouw naar gemêleerde wijken waar doelgroepen elkaar vooruit helpen. LATEI heeft hier de kennis en de mogelijkheden voor. Graag delen we dat met de leden.”

En wat kunnen de leden voor jullie doen of waar kunnen ze jullie mee helpen?

De Jong: “We willen graag samenwerken en leren van de leden: hoe kunnen we nog fijnere woningen realiseren en de leefbaarheid van buurten en wijken nog meer vergroten. LATEI heeft als aandeelhouder een stichting zonder winstoogmerk. Dit betekent dat wij een deel van onze winst kunnen herinvesteren in sociaal maatschappelijke opgaven die het woon- en leefgenot stimuleren.”

Waarom hebben jullie je eigenlijk aangemeld als lid van CorporatieNL?

De Jong: “LATEI is voortgekomen uit een woningcorporatie (de Alliantie, red.) en daarnaast ontwikkelen wij vanuit een sociale en maatschappelijke doelstelling veel projecten voor woningcorporaties. Het lidmaatschap bij Corporatie NL past daar goed bij.”

Is er iets dat we beslist moeten weten over jullie organisatie of is er iets verrassends dat we nooit bij of van jullie zouden verwachten?

De Jong: “LATEI steunt de voedselbank in Amersfoort en niet alleen met geld. Iedere donderdag brengen de medewerkers van LATEI in toerbeurt pakketten rond voor de mensen welke zijn aangewezen op de voedselbank. Op deze manier krijgen mensen die niet in staat zijn om hun pakket zelf op te halen door ziekte of tijdelijke uitval toch hun broodnodige boodschappen in huis.”

Kijk voor meer informatie over LATEI op de website. Je treft daar ook inspirerende projecten en contactmogelijkheden.

Kop Gildekwartier - Amersfoort

Het plan Kop Gildekwartier in Amersfoort voorziet in:

  • 75 appartementen ten behoeve van de (sociale) huursector;
  • 14 eengezinskoopwoningen;
  • een havenfaciliteit ten behoeve van de gemeente;
  • ruim 100 gebouwde parkeervoorzieningen;
  • de restauratie van het voormalige benzinestation.