Onderzoek: 83% corporaties heeft vaker met kwetsbaren te maken

Maatschappelijk / 19 oktober 2020
Tino Meijn
Tino Meijn
Directeur, CorporatieNL

Een overgrote meerderheid van 83% van de corporatiemedewerkers heeft de afgelopen jaren in het werk vaker te maken met kwetsbaren. Opvallend daarbij is dat het percentage bij het management hoger ligt dan op de werkvloer. Dit blijkt uit het laatste onderzoek van CorporatieNL onder 746 bestuurders, managers en medewerkers van woningcorporaties.

Verschil in organisatieniveau

In het onderzoek laat 83% weten meer met kwetsbaren te maken hebben en dat is bij slechts 1% minder geworden. Als we iets dieper in de gegevens graven dan zien we dat het percentage bij het management aanzienlijk hoger ligt, namelijk 90%. Onder het management verstaan we in dit onderzoek bestuurders, directeuren, managers en teamleiders.

Bij de overige werknemers bedraagt het percentage 81%. Die groep bestaat uit onder meer uit wijkbeheerders, regisseurs, sociaal beheerders en consulenten. Een mogelijke verklaring voor het verschil tussen beide groepen is dat de “werkvloer” al langer te maken heeft met kwetsbaren en de toename daarin minder ervaart, terwijl het onderwerp juist bij het management de afgelopen tijd vaker op de agenda is komen te staan en daardoor als een grotere druk wordt ervaren.